Cartref

Trwsio gollyngiadau yn eich cartref am ddim a'ch helpu chi i arbed dŵr.


Mae cyflenwi dŵr glân, diogel a ffres yn uniongyrchol i'ch tapiau’n rhan hanfodol o'r gwasanaeth a ddarparwn yma yn Dŵr Cymru, ac rydyn ni'n gweithio ddydd a nos i wneud hyn.

Oeddech chi'n gwybod? Bod toiled sy'n gollwng yn gallu gwastraffu tua 215 litr y dydd. Gallai gostio cannoedd o bunnoedd i chi, a gwastraffu dŵr hefyd.

Er ein bod ni'n byw mewn rhan digon gwlyb o'r DU, mae angen i ni feddwl am ein defnydd o ddŵr.