Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Ein Gwasanaethau


Yn ogystal â gwasanaethau Dŵr a Gwastraff, rydym ni’n cynorthwyo ein cwsmeriaid agored i niwed gyda gwasanaethau blaenoriaeth, ac yn helpu landlordiaid i reoli cyfrifon eu tenantiaid.

Ein Cynllun: 2020 i 2025

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda'n cwsmeriaid ac yn gwrando arnyn nhw am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol – ac mae 40,000 ohonoch chi wedi lleisio eich barn ar sut rydym ni’n rhedeg eich gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff.

Darganfyddwch fwy am sut rydym ni’n bwriadu buddsoddi yn ein gwasanaethau a diogelu ein hamgylchedd i bawb.