Get Water Fit

Cofrestrwch i gael Get Water Fit, archebu’ch dyfeisiau arbed dŵr a dechrau gwneud arbedion.
Cliciwch yma

Hoffech chi wybod faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio?

Efallai’ch bod wedi treulio mwy o amser gartref yn ddiweddar a’ch bod yn poeni y bydd eich biliau’n cynyddu neu efallai fod gennych bryderon ehangach am yr amgylchedd. Os felly gall Get Water Fit fod yn ddefnyddiol i chi.

Gall teclyn cyfrifo digidol Get Water Fit gan ein partneriaid Save Water Save Money eich helpu i wybod faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio bob dydd ac effaith hynny ar eich biliau ynni.

Mae’n hawdd – cofrestrwch a nodi’ch cod post ac o fewn ychydig funudau gallwch greu darlun personol o ddefnydd dŵr yn eich cartref chi, a chael syniadau sut i arbed dŵr, ynni ac arian.

Cofrestru yw’r cam cyntaf ar eich taith. Ar ôl gwneud hynny, cewch archebu pecyn arbed dŵr am ddim a mynd yn ôl at y teclyn cyfrifo i weld sut y mae’r defnydd a wnewch o ddŵr yn newid dros amser.

Sut mae’n gweithio?

  • Creu darlun o faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio trwy ateb cwestiynau syml
  • Archebu eitemau arbed dŵr sy’n berthnasol i’ch cartref chi, am ddim
  • Dewiswch ‘ennill hawdd’ i gychwyn ar eich taith bersonol i arbed dŵr
  • Ennill darnau arian rhithwir ar gyfer eich gweithredoedd arbed dŵr
  • Rhannu’ch gweithgareddau a’r hyn rydych wedi’i gyflawni

 

Beth allaf i ei arbed?

  • Dŵr, wrth i wahanol ddyfeisiau’r cartref ddefnyddio llai o ddŵr
  • Ynni, trwy ddefnyddio llai o ddŵr poeth
  • Carbon, trwy ddefnyddio llai o ddŵr oer a dŵr poeth
  • Arian, ar eich biliau dŵr ac ynni