Mesurydd Dŵr


Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am eich mesurydd dŵr, neu sut i wirio a allwch chi leihau eich bil gyda mesurydd a sut i wneud cais am un.

Cael cyngor diduedd

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr


Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn darparu cyngor a chanllawiau diduedd sy'n ymwneud ag unrhyw fath o broblem â chyflenwad dŵr neu garthffosiaeth mewn cartrefi.

Dysgu mwy

Arbed dŵr ac arbed arian

Rydym yn defnyddio llawer o ddŵr yn ein cartrefi, ond mae ffyrdd hawdd iawn y gallwch chi arbed dŵr yn eich cartref a’ch gardd ac arbed arian.

Dysgu mwy