Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Symud cartref


Gall symud cartref achosi straen, ond mae rhoi gwybod i ni yn hawdd. Pa un a ydych chi'n symud i'n rhanbarth am y tro cyntaf, yn symud i eiddo arall yn ein rhanbarth neu'n symud allan o'n rhanbarth yn llwyr, ceir nifer o ffyrdd y gallwch chi ddweud wrthym ni.

Pryd i roi gwybod i ni eich bod chi wedi symud

Cwsmeriaid â mesurydd:

  • Rhowch wybod i ni ar y diwrnod pan rydych chi’n symud, neu ar ôl hynny.
  • Cofiwch gymryd darlleniad terfynol neu gychwynnol ar y diwrnod symud. Wedyn gallwn ni eich bilio chi am y dŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio pan oedd yr eiddo yn eich gofal chi.
  • Os na allwch chi gymryd y darlleniad eich hun, rhowch wybod i ni 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud. Wedyn gallwn ni drefnu bod rhywun ddod i ddarllen eich mesurydd ar eich rhan ar y diwrnod pan rydych chi’n symud.

Cwsmeriaid heb fesurydd:

  • Cewch roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod cyn i chi symud.

Cyngor i fyfyrwyr

Symud cartref

Os ydych chi'n symud i'ch llety newydd, mae'r canllawiau a'r ffurflen uchod hefyd yn berthnasol i chi. Os hoffech ddarganfod mwy, rydym ni wedi llunio rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol.
Cyngor i Fyfyrwyr