Symud cartref


Gall symud cartref achosi straen, ond mae rhoi gwybod i ni yn hawdd. Pa un a ydych chi'n symud i'n rhanbarth am y tro cyntaf, yn symud i eiddo arall yn ein rhanbarth neu'n symud allan o'n rhanbarth yn llwyr, ceir nifer o ffyrdd y gallwch chi ddweud wrthym ni.

Pryd i roi gwybod i ni eich bod chi wedi symud

Cwsmeriaid â mesurydd:

  • Rhowch wybod i ni ar y diwrnod pan rydych chi’n symud, neu ar ôl hynny.
  • Cofiwch gymryd darlleniad terfynol neu gychwynnol ar y diwrnod symud. Wedyn gallwn ni eich bilio chi am y dŵr rydych chi wedi ei ddefnyddio pan oedd yr eiddo yn eich gofal chi.
  • Os na allwch chi gymryd y darlleniad eich hun, rhowch wybod i ni 10 diwrnod gwaith cyn i chi symud. Wedyn gallwn ni drefnu bod rhywun ddod i ddarllen eich mesurydd ar eich rhan ar y diwrnod pan rydych chi’n symud.

Cwsmeriaid heb fesurydd:

  • Cewch roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod cyn i chi symud.

Cyngor i fyfyrwyr

Symud cartref

Os ydych chi'n symud i'ch llety newydd, mae'r canllawiau a'r ffurflen uchod hefyd yn berthnasol i chi. Os hoffech ddarganfod mwy, rydym ni wedi llunio rhai Cwestiynau Cyffredin defnyddiol.
Cyngor i Fyfyrwyr