Tywydd Oer – Neges i'n Cwsmeriaid

Information

15:00 01 December 2023

Rydym profi tymheredd isel mewn nifer o’n cymunedau gyda thywydd rhewllyd ac ia. Mae yna beryg y bydd pibellau dŵr yn rhewi ac yn byrstio.

Byddwn yn gweithio ddydd a nos er mwyn cynnal cyflenwadau dŵr ond rydym angen eich help.

Rydym yn gofyn i gwsmeriaid i ofalu am eu pibellau dŵr drwy sicrhau bod tapiau a phibellau allanol wedi eu gorchuddio a dylech wybod ble mae eich ‘stop tap’ rhag ofn bod yna broblemau. Os ydych yn sylwi bod ein rhwydwaith ni n gollwng dŵr, ffoniwch ni ar 0800 052 0130neu rhowch wybod i ni ar-lein - fel y gallwn ddatrys hyn yn gyflym. 

Er mwyn dysgu mwy am sut i baratoi eich cartref ar gyfer y tymheredd rhewllyd, ewch i’n tudalennau Paratowch am y Gaeaf.

Cadwch yn ddiogel.

Yn eich ardal chi

Bydd ein gwasanaeth yn eich ardal chi yn rhoi porth un stop ar gyfer gwybodaeth am ein gwasanaethau ledled dalgylch Dŵr Cymru.

Dysgu mwy


Cofrestrwch eich cod post i fod y cyntaf i wybod am waith yn eich ardal chi.

Gallwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw eitemau map newydd yn eich ardal chi pan fydd gennym eich cod post.

Mae'r gwasanaethau y gallwch eu monitro yn cynnwys:

  • Argyfyngau
  • Gwaith cynnal a chadw hanfodol
  • Buddsoddiadau
  • Gweithgareddau
  • Gwaith wedi'i gynllunio
  • Gollyngiadau a adroddwyd 

Rhoi gwybod am fater

Byddwch yn gallu rhoi gwybod am unrhyw fater ac yn gallu cysylltu â'n hadroddiadau ansawdd dŵr. O ganlyniad, byddwch yn gallu cael gwybodaeth lawn am ansawdd y dŵr yn yr ardal yr ydych wedi'i nodi.

Rhoi gwybod nawr

Cwestiynau Cyffredin