Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Yn eich ardal chi

Bydd ein gwasanaeth yn eich ardal chi yn rhoi porth un stop ar gyfer gwybodaeth am ein gwasanaethau ledled dalgylch Dŵr Cymru.

Dysgu mwy


Cofrestrwch eich cod post i fod y cyntaf i wybod am waith yn eich ardal chi.

Gallwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw eitemau map newydd yn eich ardal chi pan fydd gennym eich cod post.

Mae'r gwasanaethau y gallwch eu monitro yn cynnwys:

  • Argyfyngau
  • Gwaith cynnal a chadw hanfodol
  • Buddsoddiadau
  • Gweithgareddau
  • Gwaith wedi'i gynllunio
  • Gollyngiadau a adroddwyd 

Rhoi gwybod am fater

Byddwch yn gallu rhoi gwybod am unrhyw fater gyda'r gallu i gysylltu â'n hadroddiadau ansawdd dŵr. O ganlyniad, byddwch yn gallu cael gwybodaeth lawn am ansawdd y dŵr yn yr ardal yr ydych wedi'i nodi.

Rhoi gwybod nawr

Cwestiynau Cyffredin