A yw'ch toiled yn gollwng?


Allwch chi weld y dŵr yn llifo'n ddi-baid yn y toiled? Gallai fod yn ddiferyn neu’n llif. Efallai bod gennych ddŵr yn gollwng.

Upload a video QR code

Anfonwch ymholiad atom

PDF, 79.6kB

Defnyddiwch y ddolen hon neu sganiwch y cod QR a lanlwythwch fideo byr am y broblem, wedyn atebwch ambell i gwestiwn. Bydd aelod o'r tîm yn gwylio'r fideo ac yn rhoi galwad i chi cyn pen pum diwrnod gwaith i roi gwybod i chi a allwn ni helpu - am ddim, wrth gwrs! Neu gallwch lawrlwytho’r cod QR isod.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'r fideo, peidiwch â phoeni, defnyddiwch y linc i lenwi ein ffurflen ar lein.

Gweler y ddogfen isod am ragor o fanylion.

Generic Document Thumbnail

Helpwch ni i ledu'r gair

PDF, 482.8kB

Gall tŷ bach sy'n gollwng fflysio cannoedd o bunnoedd i lawr y draen bob blwyddyn. Rydyn ni eisiau helpu cynifer o bobl ag y gallwn ni, ac mae angen eich cymorth chi. Rhannwch y neges hon ag unrhyw un fyddai'n gallu elwa ar y gwasanaeth yma.

Get Water Fit

Cofrestrwch i gael Get Water Fit, archebu’ch dyfeisiau arbed dŵr a dechrau gwneud arbedion.

Cliciwch yma