Rheoli eich Cyfrif Dŵr Cymru ar-lein


Nid yw gofalu am eich cyfrif Dŵr Cymru erioed wedi bod yn haws!

Beth mae Fy Nghyfrif yn ei gynnig?

Ar y gweill...


Rydym bob amser yn gwella ein gwasanaethau ar-lein, ac mae'r nodweddion hyn yn cael eu datblygu i'w rhyddhau'n fuan...

Cymharu eich defnydd o ddŵr â'r aelwyd gyfartalog

Mae hyn yn rhoi cyfle i gymharu eich defnydd o ddŵr ag aelwyd gyfartalog o'r un maint, gan roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud unrhyw newidiadau i'ch defnydd ac arbed arian, dŵr a'r amgylchedd!

Tracio’ch problemau

Os ydych wedi mewngofnodi i’ch cyfrif byddwch yn gallu tracio unrhyw broblemau yr ydych wedi’u hadrodd a’r cyfan mewn un lle.