Fy Nghyfrif


Nid yw gofalu am eich cyfrif Dŵr Cymru erioed wedi bod yn haws!

Beth mae Fy Nghyfrif yn ei gynnig?

Ar y Gweill


Rydym bob amser yn gwella ein gwasanaethau ar-lein, ac mae'r nodweddion hyn yn cael eu datblygu i'w rhyddhau'n fuan...

Cymharu eich defnydd o ddŵr â'r aelwyd gyfartalog

Mae hyn yn rhoi cyfle i gymharu eich defnydd o ddŵr ag aelwyd gyfartalog o'r un maint, gan roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud unrhyw newidiadau i'ch defnydd ac arbed arian, dŵr a'r amgylchedd!