Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Fy Nghyfrif


Nid yw gofalu am eich cyfrif Dŵr Cymru erioed wedi bod yn haws!

Beth mae Fy Nghyfrif yn ei gynnig?

Ar y Gweill


Rydym bob amser yn gwella ein gwasanaethau ar-lein, ac mae'r nodweddion hyn yn cael eu datblygu i'w rhyddhau'n fuan...

Cymharu eich defnydd o ddŵr â'r aelwyd gyfartalog

Mae hyn yn rhoi cyfle i gymharu eich defnydd o ddŵr ag aelwyd gyfartalog o'r un maint, gan roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud unrhyw newidiadau i'ch defnydd ac arbed arian, dŵr a'r amgylchedd!