Ynglŷn â'ch mesurydd dŵr


Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch os oes gennych fesurydd dŵr wedi'i osod yn eich eiddo.

Eich taliadau

mesurydd dŵr

Sut rydym yn cyfrifo eich bil, y byddwch yn ei dderbyn bob 6 mis. Yma, rydym yn rhoi manylion y bil fel eich bod yn gwybod beth y codir tâl amdano, a beth sydd angen i chi ei wneud.

Dysgu mwy

Beth sydd angen i chi ei wybod

Sut i ddarllen eich mesurydd dŵr

Mae darllen eich mesurydd yn rheolaidd yn caniatáu i chi gadw llygad ar faint o ddŵr rydych yn ei ddefnyddio ac yn ein helpu ni i gyflwyno biliau cywir, ond sicrhewch ei fod yn ddiogel i chi ddarllen cyn i chi wneud hynny.

Cynghorion wrth ddarllen eich mesurydd:

 • Edrychwch ar leoliad a rhif cyfresol y mesurydd ar eich bil dŵr
 • Agorwch y caead metel ar siambr y mesurydd dŵr.
 • Os oes gorchudd polystyren gwrth-rew ar ben y mesurydd, codwch e.
 • Mae caead arall ar rai o’n mesuryddion; os oes un ar eich mesurydd chi, agorwch e i weld wyneb y mesurydd.
 • Gwnewch yn siŵr bod y rhif cyfresol ar eich bil yr un fath â’r un sydd ar eich mesurydd.
 • Nodwch y rhifau gwyn ar gefndir du, neu ddu ar gefndir gwyn (nid oes angen y rhifau coch).
 • Rhowch wybod i ni eich darlleniad ar-lein drwy ddefnyddio ein ffurflen cyflwyno darlleniad mesurydd diogel.

Ble mae’r mesurydd?

Fel rheol, bydd y mesurydd yn y ddaear o flaen eich cartref, ar ffin yr eiddo, neu yn y palmant. Mewn ardaloedd gwledig, mae’n bosibl y bydd y mesurydd gryn bellter o’r eiddo. Os ydych chi’n ansicr ble mae’ch mesurydd, bydd disgrifiad byr o leoliad eich mesurydd ar eich bil.

Sut mae clirio dŵr anwedd o’r mesurydd?

Weithiau, os yw hi wedi bod yn bwrw glaw, bydd dŵr anwedd ar y gwydr ac ni fydd modd gweld y rhifau. Yma rydyn ni’n esbonio sut y dylech chi glirio’r dŵr anwedd er mwyn darllen y mesurydd.

Os oes magnet ar y mesurydd:

 • Gosodwch rywbeth metel dros y magnet.
 • Defnyddiwch y peth metel i symud y magnet yn ôl ac ymlaen dros ben y rhifau.
 • Pan fyddwch chi’n gallu gweld y rhifau’n glir, symudwch y magnet allan o’r ffordd a darllenwch y mesurydd.

Os oes min sychu plastig clir ar y mesurydd:

 • Symudwch y min sychu yn ôl ac ymlaen dros y rhifau.
 • Pan fyddwch chi’n gallu gweld y rhifau’n glir, rhowch y min sychu uwchben y rhifau fel eich bod chi’n gallu darllen y mesurydd.

Pryd byddwn yn darllen eich mesurydd

Rydyn ni’n ceisio darllen y mesurydd bob chwe mis, ond rydyn ni’n gwybod nad yw rhai cwsmeriaid sydd â mesuryddion yn eu cartrefi am i ni darfu arnyn nhw. Mewn achosion fel hyn, byddwn ni’n derbyn darlleniadau’r cwsmeriaid, ond bydd angen i ni gymryd ein darlleniad ein hun o leiaf unwaith bob dwy flynedd.