Cymorth i Dalu’ch Bil


Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil, rhowch wybod ni cyn gynted ag y gallwch chi, a byddwn ni’n ceisio dod o hyd i ffordd i’ch helpu chi.

Cynlluniau i wneud eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy

Os ydych chi’n talu mewn rhandaliadau ac yn dal i gael trafferthion, peidiwch ag anwybyddu unrhyw broblemau. Yn hytrach, edrychwch ar ein cynlluniau eraill sydd â’r nod o gadw eich bil dŵr yn fwy fforddiadwy. 

Os oes gennych broblem o ran cael yr arian i ni oherwydd salwch neu anabledd, gallwch ein talu ni mewn modd gwahanol a allai fod yn fwy cyfleus.

I gael rhagor o wybodaeth am sut a pham yr ydym yn rhannu data gydag Asiantaethau Gwirio Credyd, cliciwch yma.

Gwasgarwch gost eich bil gyda Debyd Uniongyrchol

Gallwch dalu eich rhandaliadau yn wythnosol, yn fisol, neu bob 6 mis, yn hytrach na thalu’r holl fil pan fyddwch yn ei dderbyn. Mae’n well gan y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol gan ei fod yn gwasgaru’r gost heb godi tâl ychwanegol, caiff y taliadau eu cymryd yn awtomatig, ac mae wedi ei ddiogelu gan ein gwarant Debyd Uniongyrchol.

 

Os byddai’n well gennych ddefnyddio cerdyn talu gallwch sefydlu hyn gan ddefnyddio ein ffurflen cerdyn talu ar-lein.