Help gyda biliau


Mae gennym ni nifer o ffyrdd y gallwn ni eich helpu a gwneud eich biliau’n fwy fforddiadwy. Nid oes angen i chi ein ffonio, gallwch wneud hyn ar-lein heddiw.

Beth fydd ei angen arnoch

  • Bydd angen eich Cyfeirnod Cwsmer Dŵr Cymru arnoch – gallwch weld hwn ar eich bil.
  • Manylion eich incwm a’ch budd-daliadau
  • Gweld a ydych yn gymwys? Cliciwch yma i wirio’r budd-daliadau.

Faint fydd y gost?

Cost flynyddol HelpU yw £266.47 (£114.98 am ddŵr, £151.49 am garthffosiaeth). 

Amddiffynnwch eich aelwyd a’ch

anwyliaid y gaeaf hwn

Trwy ymuno â’n Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth am ddim heddiw, cewch ddŵr potel os oes toriad yn eich cyflenwad, dulliau amgen o dderbyn gwybodaeth, sicrwydd rhag galwyr ffug, a llawer mwy!

Gwybod mwy

Ydych chi’n cael

Credydau Treth?

Os ydych yn derbyn Credydau Treth, mae’n bosibl y cewch hyd at £230 oddi ar eich bil dŵr blynyddol hefyd.

Gwybod mwy

Prydau ysgol

am ddim

Ydy'ch teulu chi'n cael prydau ysgol am ddim?

Wrth i gostau byw barhau i godi, efallal y bydd rhai o'n cwsmeriaid yn ei chael hi'n anodd fforddio talu am bethau hanfodol dros gyfnod yr haf. Rydym yma i'ch helpu, drwy arbed hyd at £230 o'ch bil dŵr.

Edrychwch i weld a ydych yn gymwys a gwnewch gais ar-lein.

Gwybod mwy

Taliad Costau

Byw

Wrth i gostau byw barhau i godi, efallai y bydd rhai o’n cwsmeriaid yn ei chael hi’n anodd fforddio talu am bethau hanfodol.

Rydym yma i'ch helpu, drwy arbed hyd at £230 o'ch bil dŵr.

Edrychwch i weld a ydych yn gymwys a gwnewch gais ar-lein.

Gwybod mwy

Dechrau yn ôl

i'r ysgol

Wrth i gostau byw barhau i godi, efallai y bydd rhai o’n cwsmeriaid yn ei chael hi’n anodd fforddio talu am bethau hanfodol ar gyfer eu plant a fydd yn dechrau ar y tymor newydd ysgol.

Rydym yma i'ch helpu, drwy arbed hud at £230 o'ch bil dŵr blwynyddol.

Gwybod mwy

Gwneud cais ar-lein

drwy ein ffurflen gais HelpU.

Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys, gwnewch gais yma.

Cais ar-lein