Cyngor ar dalu a dyledion


Os ydych yn ei chael yn anodd cynnal eich taliadau bil, neu wedi methu taliad, neu mewn dyled ar eich cyfrif, rydym yma i’ch helpu.

Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn anodd ac yn annisgwyl, a gall amodau personol newid yn gyflym iawn. Os ydych mewn dyled, yn ei chael yn anodd talu eich bil - neu’n credu y gallech ei chael yn anodd yn y dyfodol - peidiwch â phoeni, mae llawer o ffyrdd y gallwn helpu.

Cysylltwch â’n tîm dyledion

Siaradwch â chynghorydd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch talu eich bil dŵr, siaradwch â’n cynghorwyr cyfeillgar.

0303 313 0022

8am - 6pm Llun - Gwener a 8:30am - 1:30pm Sadwrn

Ydych chi’n derbyn yr holl fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt?

Cyfrifiannell Budd-daliadau Turn2us


Mae Turn2us yn elusen Genedlaethol sy’n helpu pobl mewn adegau anodd. Defnyddiwch eu Cyfrifiannell Budd-daliadau i ddarganfod pa fudd-daliadau lles y gallech fod â hawl iddynt i gael gymaint o arian â phosibl.

Defnyddio’r Gyfrifiannell Budd-daliadau

Cymorth Covid-19

Helpu ein cwsmeriaid drwy gydol y pandemig.

Gwyddom y gall hwn fod yn gyfnod pryderus i bawb o dan amgylchiadau digynsail.

Os ydy Covid 19 (Coronafeirws) wedi effeithio arnoch chi ac rydych yn dioddef problemau ariannol ac yn pryderu am dalu eich bil dŵr, mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein yma.