Prisiau Ynni’n Cynyddu

Information

Gwybodaeth: 08:00 15 November 2021

Rydyn ni’n gwybod bod y cost cynyddol biliau ynni wedi taro llawer o’n cwsmeriaid yn ariannol.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch chi a’ch bod chi’n ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael ar lein yma.

Ansawdd dŵr yfed


Mae cyflenwi dŵr yfed o ansawdd uchel bob amser yn flaenoriaeth i ni. Weithiau gall pethau fynd o chwith, felly rydym ni wedi darparu rhywfaint o wybodaeth i’ch helpu chi os nad yw eich dŵr yn ymddangos yn iawn. 

Bob blwyddyn rydyn ni’n cyflawni tua 300,000 o brofion dŵr ac yn eu dadansoddi, ac mae 99.96% o’r dŵr rydyn ni’n ei gyflenwi’n bodloni’r safonau o ran ansawdd dŵr yfed yng nghartrefi’n cwsmeriaid.

Gall gwaith neu ddigwyddiadau yn eich ardal effeithio ar eich dŵr hefyd. Gallwch chi wirio a oes gwaith wedi’i gynllunio neu waith brys yn eich ardal trwy ein hofferyn Yn Eich Ardal isod.

Taflenni Gwybodaeth

i Gwsmeriaid

Porwch ein taflenni gwybodaeth am eich cyflenwad dŵr.

Dysgu mwy

Fideos gwybodaeth am ansawdd dŵr