Ansawdd dŵr yfed


Mae cyflenwi dŵr yfed o ansawdd uchel bob amser yn flaenoriaeth i ni. Weithiau gall pethau fynd o chwith, felly rydym ni wedi darparu rhywfaint o wybodaeth i’ch helpu chi os nad yw eich dŵr yn ymddangos yn iawn. 

Bob blwyddyn rydyn ni’n cyflawni tua 300,000 o brofion dŵr ac yn eu dadansoddi, ac mae 99.96% o’r dŵr rydyn ni’n ei gyflenwi’n bodloni’r safonau o ran ansawdd dŵr yfed yng nghartrefi’n cwsmeriaid.

Gall gwaith neu ddigwyddiadau yn eich ardal effeithio ar eich dŵr hefyd. Gallwch chi wirio a oes gwaith wedi’i gynllunio neu waith brys yn eich ardal trwy ein hofferyn Yn Eich Ardal isod.

Taflenni Gwybodaeth

i Gwsmeriaid

Porwch ein taflenni gwybodaeth am eich cyflenwad dŵr.

Dysgu mwy

Fideos gwybodaeth am ansawdd dŵr