Cymorth â
chostau byw

Wrth i'r argyfwng costau byw barhau, mae gennym nifer o ffyrdd y gallem o bosibl eich helpu a gwneud eich biliau'n fwy fforddiadwy.

Bwriad ein hwb costau byw yw cefnogi ein cwsmeriaid a chodi ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael a fyddai o fudd i aelwydydd a lleihau'r defnydd o ddŵr.

Calendr digwyddiadau

y Tîm Cymunedol

Mae ein Tîm Cymunedol yn mynd ati i hyrwyddo'r gefnogaeth a gynigir ac yn mynd i ddigwyddiadau fforddiadwyedd mewn cymunedau ledled y rhanbarth yr ydym yn ei wasanaeth yn rheolaidd.

Gweler isod y rhestr lawn o ddigwyddiadau.

Dysgu mwy

Cael cyngor diduedd

Y Cyngor Defnyddwyr Dŵr


Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn darparu cyngor a chanllawiau diduedd sy'n ymwneud ag unrhyw fath o broblem â chyflenwad dŵr neu garthffosiaeth mewn cartrefi.

Dysgu mwy

Tips i arbed dŵr

Oeddech chi'n gwybod? Mae'r person cyfartalog yn defnyddio 176 litr o ddŵr y dydd, sef bron i 310 peint!


Rydym yn defnyddio llawer o ddŵr yn ein cartrefi, ond mae ffyrdd hawdd iawn o arbed dŵr yn eich cartref a'ch gardd i arbed arian ac ynni.

Arbed Dŵr

Ein Hymgyrchoedd

Mae gennym ni nifer o ffyrdd y gallwn ni eich helpu a gwneud eich biliau’n fwy fforddiadwy.


Os ydych chi’n hawlio budd-daliadau ar sail prawf modd a/neu anabledd, mae gennym lawer o opsiynau am gymorth ariannol a allai eich helpu chi i arbed arian ar eich bil dŵr.

Gwybod mwy

Cronfa Cymuned

Mae'r cynllun yn cynnig cefnogaeth tymor byr i aelwydydd sy'n gweithio pan fo'u biliau yn uwch na'u hincwm.


Cynnig cymorth ariannol gan Ddŵr Cymru. Ei nod yw helpu aelwydydd sy’n gweithio sy’n cael trafferth fforddio’r hanfodion, fel eu bil dŵr.

Darllenwch fwy am y Gronfa Cymuned yma