Dŵr Cymru
Elw i Gymru

Yn gwanaethu Cymru a Swydd Henffordd trwy ddarparu dŵr a diogelu’r amgylchedd.
Dysgu mwy

Covid19 Neges i’n cwsmeriaid

Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd. Fe wyddom hefyd pa mor bwysig yw’r gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yr ydym ni’n eu darparu i gymunedau a busnesau ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy
Mae dŵr yn werthfawr, Peidiwch â’i wastraffu

Mae dŵr yn werthfawr,

Peidiwch â’i wastraffu

Cliciwch am gyngor ar sut i arbed dŵr
Dysgu mwy

Eich Cyfrif'

ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer 'Eich Cyfrif' ar-lein i fanteisio'n llawn ar ein gwasanaethau ar-lein. Cewch weld a rheoli eich cyfrif ar-lein, gweld eich biliau, a chael cymorth a chyngor sy'n bersonol ar eich cyfer chi.
Darganfod mwy

Rydym ni yma

i helpu

"Mae llawer o resymau pam y byddech chi eisiau ychydig o gymorth ychwanegol o dro i dro. Beth bynnag yw eich amgylchiadau, bydd ymuno â'n Gwasanaethau Blaenoriaeth yn golygu y gallwn ni helpu i wneud bywyd ychydig yn haws."

Darganfod mwy

Gyrfaoedd

Ymunwch â’n cymuned talent

Boed n’n brofwyr dŵr, peirianwyr rhwydwaith, gwyddonwyr, gweithredwyr carthffosydd neu’n gynghorwyr profiad cwsmer, rydym ni i gyd yn gweithio gyda’n gilydd bob dydd i haeddu ymddiriedaeth ein cwsmeriaid.

Ewch i’n gyrfaoedd