Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

close

Yn eich ardal

Cewch wybodaeth ddiweddaraf am Argyfyngau, Cynnal a Chadw Hanfodol a Gwaith wedi'i Gynllunio yn eich ardal pam cofrestrwch ar gyfer rhybuddion

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Cymerwch olwg ar ein Gwasanaethau Blaenoriaeth

Cynnig cymorth gyda’ch bil, cymorth ymarferol a’ch cadw chi’n ddiogel.

Cliciwch Yma

Rhestr Newyddion

06/02/2020

Mewn ymateb i gyhoeddi'r prisiau ar gyfer cwsmeriaid 2020-2021

Dysgwch ragor...
30/01/2020

Dŵr Cymru wedi’i gynnwys yn y 50 uchaf mewn arolwg cenedlaethol o foddhad cwsmeriaid

Dysgwch ragor...
14/11/2019

Parhau i fuddsoddi mwy nag erioed er mwyn helpu i gynnal y gwasanaethau i gwsmeriaid gorau yn y diwydiant

Dysgwch ragor...
23/10/2019

Cyfarwyddwr newydd Gwasanaethau Dŵr wedi’i benodi gan Dŵr Cymru

Dysgwch ragor...
Newyddion

Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru

Fel cwmni nid-er-elw, mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn.

Cliciwch Yma
Aa