Yn eich ardal

Cewch wybodaeth ddiweddaraf am Argyfyngau, Cynnal a Chadw Hanfodol a Gwaith wedi'i Gynllunio yn eich ardal pam cofrestrwch ar gyfer rhybuddion


Yn sgil effaith barhaus COVID-19, rydym wedi penderfynu y bydd ein safleoedd, cronfeydd dŵr a llynnoedd yn parhau ar gau am y tro i’r cyhoedd (gan gynnwys cerdded, hwylio, pysgota ac unrhyw weithredoedd eraill ar y tir).

Nid yw hwn yn benderfyniad hawdd, ond fel y gallwch werthfawrogi, mae diogelu iechyd ein cwsmeriaid a chydweithwyr yn flaenoriaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Rydym yn monitro’r sefyllfa ac yn gweithio gyda mudiadau eraill er mwyn paratoi trefniadau a fyddai’n caniatáu i ni ail-agor ein safleoedd yn ddiogel pan fydd hyn yn briodol.

Tan hynny, gobeithio y byddwch yn deall pam ein bod wedi gwneud y penderfyniad anodd hwn.

Diolch.


Allech chi arbed arian drwy ddefnyddio mesurydd dŵr?

Defnyddio ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd nawr

Clicwch yma

Rhestr Newyddion

01/05/2020

Dŵr Cymru ar frig y diwydiant am foddhad cwsmeriaid

Dysgwch ragor...
24/04/2020

Neges i ‘gadw draw’ wrth gronfeydd wrth i’r tywydd boethi

Dysgwch ragor...
11/03/2020

Cronfeydd dŵr y brifddinas i gael hwb ariannol i ddod yn hybiau ar gyfer iechyd a lles

Dysgwch ragor...
05/03/2020

Dŵr Cymru'n ail-lansio cynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol ac am ddim er mwyn amddiffyn ansawdd dŵr yfed

Dysgwch ragor...
Newyddion

Cymerwch olwg ar ein Gwasanaethau Blaenoriaeth

Cynnig cymorth gyda’ch bil, cymorth ymarferol a’ch cadw chi’n ddiogel.

Cliciwch Yma
Aa