COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

close

Yn eich ardal

Cewch wybodaeth ddiweddaraf am Argyfyngau, Cynnal a Chadw Hanfodol a Gwaith wedi'i Gynllunio yn eich ardal pam cofrestrwch ar gyfer rhybuddion

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Allech chi arbed arian drwy ddefnyddio mesurydd dŵr?

Defnyddio ein cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd nawr

Clicwch yma

Rhestr Newyddion

11/03/2020

Cronfeydd dŵr y brifddinas i gael hwb ariannol i ddod yn hybiau ar gyfer iechyd a lles

Dysgwch ragor...
05/03/2020

Dŵr Cymru'n ail-lansio cynllun gwaredu plaladdwyr cyfrinachol ac am ddim er mwyn amddiffyn ansawdd dŵr yfed

Dysgwch ragor...
06/02/2020

Mewn ymateb i gyhoeddi'r prisiau ar gyfer cwsmeriaid 2020-2021

Dysgwch ragor...
30/01/2020

Dŵr Cymru wedi’i gynnwys yn y 50 uchaf mewn arolwg cenedlaethol o foddhad cwsmeriaid

Dysgwch ragor...
Newyddion

Cymerwch olwg ar ein Gwasanaethau Blaenoriaeth

Cynnig cymorth gyda’ch bil, cymorth ymarferol a’ch cadw chi’n ddiogel.

Cliciwch Yma
Aa