Tywydd Oer – Neges i'n Cwsmeriaid

Information

15:00 01 December 2023

Rydym profi tymheredd isel mewn nifer o’n cymunedau gyda thywydd rhewllyd ac ia. Mae yna beryg y bydd pibellau dŵr yn rhewi ac yn byrstio.

Byddwn yn gweithio ddydd a nos er mwyn cynnal cyflenwadau dŵr ond rydym angen eich help.

Rydym yn gofyn i gwsmeriaid i ofalu am eu pibellau dŵr drwy sicrhau bod tapiau a phibellau allanol wedi eu gorchuddio a dylech wybod ble mae eich ‘stop tap’ rhag ofn bod yna broblemau. Os ydych yn sylwi bod ein rhwydwaith ni n gollwng dŵr, ffoniwch ni ar 0800 052 0130neu rhowch wybod i ni ar-lein - fel y gallwn ddatrys hyn yn gyflym. 

Er mwyn dysgu mwy am sut i baratoi eich cartref ar gyfer y tymheredd rhewllyd, ewch i’n tudalennau Paratowch am y Gaeaf.

Cadwch yn ddiogel.

Eich bil dŵr mesurydd
2022

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil sy’n adlewyrchu’r dŵr yr ydych chi wedi ei ddefnyddio dros gyfnod y bil hwnnw. Bydd ein cwsmeriaid cartref yn cael eu bilio ddwywaith y flwyddyn.

Dyma’r cwbl y mae angen i chi ei wybod.

Esboniad o’ch bil dŵr mesurydd

Efallai y byddwch wedi derbyn eich bil mesurydd newydd. Gweler isod i wybod mwy am eich bil ac i weld y cwestiynau mwyaf cyffredin a’r atebion.

Cliciwch yma

Sut gallaf leihau fy mil dŵr ac edrych am ollyngiadau

Gwybodaeth am sut rydym yn cyfrifo eich bil ac esboniad o’r holl gostau.

Cymerwch olwg ar ein cyngor arbed dŵr yn ogystal â chanllaw ar sut i ddarganfod gollyngiadau mor gynnar â phosibl.

Gwybod mwy

Help a chefnogaeth gyda'ch bil

Os ydych yn cael trafferth fforddio talu eich bil, peidiwch â dioddef yn dawel. Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn llawn straen ac yn anodd ei ragweld a gall amgylchiadau personol newid yn gyflym iawn.

Efallai y gallwn eich helpu a chynnig cymorth ariannol.

Gwybod mwy

A yw eich toiled yn gollwng?

A allwch chi weld y dŵr yn llifo yn barhaus yn y toiled? Gall hyn fod yn ddiferion bach neu’n llif.

Efallai fod gennych chi ollyngiad. Os gwnewch chi ei ganfod, fe wnawn ni ei atal.

Gwybod mwy

Mewngofnodwch i/cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif

Mae ein proses ymuno untro yn golygu mai dim ond unwaith y mae angen i chi gofio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd angen darllen eich mesurydd fel y gallwch gyflwyno eich darlleniad ar eich dangosfwrdd.

Mewngofnodi neu Gofrestru

1. Dewiswch un o’r opsiynau isod

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o'n hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid croesawgar am eich bil blynyddol.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.