Eich bil dŵr mesurydd
2022

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil sy’n adlewyrchu’r dŵr yr ydych chi wedi ei ddefnyddio dros gyfnod y bil hwnnw. Bydd ein cwsmeriaid cartref yn cael eu bilio ddwywaith y flwyddyn.

Dyma’r cwbl y mae angen i chi ei wybod.

Esboniad o’ch bil dŵr mesurydd

Efallai y byddwch wedi derbyn eich bil mesurydd newydd. Gweler isod i wybod mwy am eich bil ac i weld y cwestiynau mwyaf cyffredin a’r atebion.

Cliciwch yma

Sut gallaf leihau fy mil dŵr ac edrych am ollyngiadau

Gwybodaeth am sut rydym yn cyfrifo eich bil ac esboniad o’r holl gostau.

Cymerwch olwg ar ein cyngor arbed dŵr yn ogystal â chanllaw ar sut i ddarganfod gollyngiadau mor gynnar â phosibl.

Gwybod mwy

Help a chefnogaeth gyda'ch bil

Os ydych yn cael trafferth fforddio talu eich bil, peidiwch â dioddef yn dawel. Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn llawn straen ac yn anodd ei ragweld a gall amgylchiadau personol newid yn gyflym iawn.

Efallai y gallwn eich helpu a chynnig cymorth ariannol.

Gwybod mwy

A yw eich toiled yn gollwng?

A allwch chi weld y dŵr yn llifo yn barhaus yn y toiled? Gall hyn fod yn ddiferion bach neu’n llif.

Efallai fod gennych chi ollyngiad. Os gwnewch chi ei ganfod, fe wnawn ni ei atal.

Gwybod mwy

Mewngofnodwch i/cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif

Mae ein proses ymuno untro yn golygu mai dim ond unwaith y mae angen i chi gofio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair. Byddwn yn eich hysbysu pan fydd angen darllen eich mesurydd fel y gallwch gyflwyno eich darlleniad ar eich dangosfwrdd.

Mewngofnodi neu Gofrestru

1. Dewiswch un o’r opsiynau isod

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o'n hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid croesawgar am eich bil blynyddol.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.