Taliadau Mesuredig ar sail Asesiad


Os ydych chi wedi gofyn am fesurydd ond nid ydym wedi gallu gosod un, efallai y bydd gennych chi hawl i gael bil wedi’i fesur ar sail asesiad.

Dyma ein taliadau Mesuredig preswyl ar Sail Asesiad am y flwyddyn hyd at fis Ebrill 2022 i Mawrth 2023

Dŵr £    
Nifer y deiliaid  Defnydd ar gyfartaledd Defnydd isel
1 127.80  105.81
2 164.90  137.42
3 a mwy 208.87
 175.89
Carthffosiaeth £  
Defnydd ar gyfartaledd Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
211.44 179.89
257.22 225.66
311.47 279.92
Carthffosiaeth £  
Defnydd isel Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
184.31 152.75
223.30 191.75
270.78 239.22

Cwestiynau Cyffredin