Ffyrdd o dalu fy mil


I hwyluso pethau, rydyn ni wedi rhestru’r gwahanol ddulliau o dalu’ch bil ar y dudalen hon. Cymrwch gip arnyn nhw i weld beth sydd orau i chi.

Debyd Uniongyrchol

Mae Debyd Uniongyrchol yn cynnig dewis o ddyddiadau talu i chi a gallwch ledaenu'ch bil dros randaliadau heb unrhyw gost ychwanegol. Cliciwch yma i weld ein Gwarant Debyd Uniongyrchol.

Mae Debyd Uniongyrchol yn cynnig dewis o ddyddiadau er mwyn lledu taliadau dros gyfnod heb dalu mwy! Ewch i’r dudalen trefnu Debyd Uniongyrchol.

Talu ar lein gan ddefnyddio Cerdyn Debyd / Credyd

Defnyddiwch ein gwasanaeth talu ar lein i dalu eich bil i gyd neu randaliad cymeradwy. Mae hi’n ddiogel, yn gyflym ac yn hwylus. Cewch dalu ar amser sy’n gyfleus i chi.

Talu trwy Fancio ar y We/ Dros y ffôn / Trwy BACS

Talwch eich bil i gyd neu randaliad cymeradwy trwy eich cyfrif banc ar y we neu dros y ffôn.

Os ydych chi’n talu gan ddefnyddio cyfrif banc yn y DU, bydd angen y canlynol arnoch:*

  • Cod didoli: - 522107
  • Rhif y cyfrif: - 01500007

ydych chi’n talu gan ddefnyddio cyfrif banc o dramor, bydd angen y canlynol arnoch:*

  • Rhif IBAN: - GB51 NWBK 5221 0701 5000 07
  • Rhif BIC: - NWBK GB 2L

Wrth wneud eich taliad, cofiwch nodi eich cyfeirnod cwsmer 12 digid sy’n dechrau gyda rhif “8”. Mae’r cyfeirnod wedi ei nodi’n glir ar bob bil neu lythyr rydyn ni wedi ei anfon atoch. Dyma sut byddwn ni’n anfon eich taliad i’r cyfrif dŵr cywir.

Cynllun Talu

Os nad Debyd Uniongyrchol yw’r peth i chi, ond eich bod chi am dalu eich bil fesul tipyn, dyma’r dewisiadau sydd ar gael i chi:

Ewch â’ch cerdyn talu, ynghyd â’ch taliad, i unrhyw siop, gorsaf betrol ac ati lle gwelwch chi’r arwydd PayPoint. Nid oes unrhyw dâl ychwanegol am dalu â cherdyn talu! Ffeindiwch eich PayPoint outlet agosaf.

Os hoffech chi gael cerdyn neu lyfryn talu, llenwch ein Payment Plan form ddiogel ar lein.

Yn unrhyw Fanc

Talwch am ddim yn unrhyw fanc. Llenwch y bonyn talu Giro ar eich bil ac ewch ag ef, ynghyd â’ch taliad, i unrhyw fanc.

Yn unrhyw Swyddfa Bost

Llenwch y bonyn talu Giro ar eich bil ac ewch ag ef, ynghyd â’ch taliad, i unrhyw Swyddfa Bost.

Trwy'r post

Llenwch y bonyn talu Giro ar eich bil ac anfonwch ef, ynghyd â’ch siec neu’ch archeb bost, i: Dŵr Cymru Welsh Water, Blwch S.B. 690, Caerdydd, CF3 5WL.

Wrth dalu trwy’r post, cofiwch ...

  • Ysgrifennu’ch siec neu’ch archeb bost i Dŵr Cymru Cyf
  • Ysgrifennu’ch cyfeirnod cwsmer 10 digid ar y cefn
  • Ni fyddwn yn derbyn sieciau sydd wedi eu hôl-ddyddio. Byddwn yn bancio pob siec ar y diwrnod y mae’n dod i law.