Eich bil blynyddol 2024


Os nad oes gennych fesurydd dŵr, byddwch yn derbyn eich bil blynyddol gennym rywbryd ym mis Chwefror neu fis Mawrth.

Cwestiynau cyffredin am eich bil blynyddol

Sut y byddaf yn gweld yr ad-daliad o £10.60 ar fy mil?

Bydd hyn yn dibynnu ar sut y byddwch yn talu eich bil. Edrychwch ar yr esiamplau isod.

1. Dewiswch un o’r opsiynau isod

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o'n hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid croesawgar am eich bil blynyddol.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.