Pob llinell ffôn

Wedi’i ddiweddaru: 11:00 01 December 2020

Mae gennym broblemau gyda’n llinellau ffôn ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio’n galed i ddatrys hyn. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

A oeddech chi’n gwybod y gallwch chi hefyd wneud y canlynol ar-lein heb orfod siarad â ni?

Rhoi gwybod inni eich bod chi'n symud

Sefydlu Debyd Uniongyrchol neu gynllun talu

Gwneud taliad

Cyflwyno darlleniad mesurydd

Dod o hyd i unrhyw broblemau gweithredol yn eich ardal

Diolch am eich amynedd.

Dŵr Cymru
Elw i Gymru

Yn gwanaethu Cymru a Swydd Henffordd trwy ddarparu dŵr a diogelu’r amgylchedd.
Dysgu mwy

Covid19 Neges i’n cwsmeriaid

Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd. Fe wyddom hefyd pa mor bwysig yw’r gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yr ydym ni’n eu darparu i gymunedau a busnesau ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy

'Eich Cyfrif'

ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer 'Eich Cyfrif' ar-lein i fanteisio'n llawn ar ein gwasanaethau ar-lein. Cewch weld a rheoli eich cyfrif ar-lein, gweld eich biliau, a chael cymorth a chyngor sy'n bersonol ar eich cyfer chi.
Darganfod mwy

Paratowch am y Gaeaf

Paratoi eich cartref am dywydd oer.

Mae'r gaeaf yn gallu bod yn amser hudolus, ond mae tywydd oer iawn yn gallu bod yn gostus.
Find out more

Rydym ni yma

i helpu

"Mae llawer o resymau pam y byddech chi eisiau ychydig o gymorth ychwanegol o dro i dro. Beth bynnag yw eich amgylchiadau, bydd ymuno â'n Gwasanaethau Blaenoriaeth yn golygu y gallwn ni helpu i wneud bywyd ychydig yn haws."

Darganfod mwy

Gyrfaoedd

Ymunwch â’n cymuned talent

Mae ein samplwyr dŵr, peirianwyr rhwydwaith, gwyddonwyr, gweithredwyr carthffosydd a’n cynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i ennill ffydd ein cwsmeriaid bob dydd.

Ewch i’n gyrfaoedd