Help a chefnogaeth gyda'ch bil blynyddol

Os ydych yn cael trafferth fforddio talu eich bil blynyddol, peidiwch â dioddef yn dawel. Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn llawn straen ac yn anodd ei ragweld a gall amgylchiadau personol newid yn gyflym iawn.

Efallai y gallwn eich helpu a chynnig cymorth ariannol.

Gwybod mwy

Sut y gallaf leihau fy mil blynyddol?

Os ydych yn byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu os ydych chi’n bwriadu lleihau eich bil, gallech arbed arian drwy osod mesurydd dŵr.

Mae gennych y dewis o newid yn ôl i dâl sefydlog o fewn dwy flynedd i'r mesurydd gael ei osod os byddwch yn newid eich meddwl.

Gwybod mwy

Cofrestru ar gyfer ein

Gwasanaethau Blaenoriaeth

Ar adegau, mae angen rhywfaint o gymorth ychwanegol ar rai cwsmeriaid. Os gallwn ni eich helpu, ymunwch â’n cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth fel y gallwn wneud yn siŵr eich bod yn cael y gwasanaeth gorau posibl.

Darganfod mwy

Gyrfaoedd

Ymunwch â’n cymuned talent

Mae ein samplwyr dŵr, peirianwyr rhwydwaith, gwyddonwyr, gweithredwyr carthffosydd a’n cynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i ennill ffydd ein cwsmeriaid bob dydd.

Ewch i’n gyrfaoedd