Gwybodaeth bwysig i gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu

Information

Gwybodaeth: 09:00 27 September 2021

Yn ystod Covid19 fe wnaeth y llywodraeth gynyddu taliadau Credyd Cynhwysol dros dro, bydd y cynllun hwn yn dod i ben ddiwedd mis Medi. Os yw’r newid hwn yn effeithio arnoch chi a’ch bod yn ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, mae rhagor o wybodaeth yma.

Dŵr Cymru
Elw i Gymru

Yn gwanaethu Cymru a Swydd Henffordd trwy ddarparu dŵr a diogelu’r amgylchedd.
Dysgu mwy

Newidiadau Credyd Cynhwysol

Yn ystod Covid19 fe wnaeth y llywodraeth gynyddu taliadau Credyd Cynhwysol dros dro, bydd y cynllun hwn yn dod i ben ddiwedd mis Medi.

Os yw’r newid hwn yn effeithio arnoch chi a’ch bod yn ei chael hi’n anodd talu eich bil dŵr, mae rhagor o wybodaeth ar-lein.
Dysgu mwy

Eich Cyfrif

ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer 'Eich Cyfrif' ar-lein i fanteisio'n llawn ar ein gwasanaethau ar-lein. Cewch weld a rheoli eich cyfrif ar-lein, gweld eich biliau, a chael cymorth a chyngor sy'n bersonol ar eich cyfer chi.
Darganfod mwy

Cyngor i

Fyfyrwyr

Gall bod mewn llety myfyrwyr fod yn brofiad newydd ac nid yw rhoi trefn ar eich bil dŵr bob amser ar frig eich rhestr, ond mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, yn ogystal â chwestiynau cyffredin, ar gael ar-lein.

Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd rhoi trefn ar daliadau biliau grŵp mewn aelwydydd a rennir. Dyna pam rydym yn gweithio mewn partneriaeth â HyperJar, cyfrif digidol newydd am ddim sy'n eich galluogi i gynllunio a gwario eich arian yn well. Mae hefyd yn berffaith ar gyfer rhannu cost eich bil dŵr â phobl eraill.

Learn more

Mae dŵr yn werthfawr,

peidiwch â’i wastraffu

Dŵr. Mae’n perthyn i ni i gyd. A gallwn ni i gyd wneud ein rhan i ofalu amdano. Bydd newidiadau bychain heddiw’n gwneud gwahaniaeth mawr yfory.

Felly gadewch i ni ddefnyddio ychydig bach yn llai. Ac arbed ychydig bach mwy.

Mae lleihau faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio’n gallu helpu i leihau eich biliau, ein helpu i ofalu am ein hamgylchedd a sicrhau bod digon o ddŵr ar gael i bawb.

Helpwch ni i arbed dŵr

Rydym ni yma

i helpu

Ar adegau, mae angen rhywfaint o gymorth ychwanegol ar rai cwsmeriaid. Os gallwn ni eich helpu, ymunwch â’n cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth fel y gallwn wneud yn siŵr eich bod yn cael y gwasanaeth gorau posibl.

Darganfod mwy

Covid19 Neges i’n cwsmeriaid

Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd. Fe wyddom hefyd pa mor bwysig yw’r gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yr ydym ni’n eu darparu i gymunedau a busnesau ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy

Gyrfaoedd

Ymunwch â’n cymuned talent

Mae ein samplwyr dŵr, peirianwyr rhwydwaith, gwyddonwyr, gweithredwyr carthffosydd a’n cynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i ennill ffydd ein cwsmeriaid bob dydd.

Ewch i’n gyrfaoedd

Newid i'r swyddfa gofrestredig

Glas Cymru


Mae Glas Cymru, y cwmni nid-er-elw sy'n berchen ar Ddŵr Cymru, yn cyhoeddi bod swyddfa gofrestredig y cwmni a holl is-gwmnïau'r Grŵp wedi newid

Darganfod mwy