Dŵr Cymru
Elw i Gymru

Yn gwanaethu Cymru a Swydd Henffordd trwy ddarparu dŵr a diogelu’r amgylchedd.
Dysgu mwy

Cofrestru

Mynd yn ddi-bapur

Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif er mwyn adolygu eich llythyrau ar-lein a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd llythyr newydd yn barod i chi ei ddarllen!

Ewch â fi i gofrestru

Mae dŵr yn werthfawr,

peidiwch â’i wastraffu

Dŵr. Mae’n perthyn i ni i gyd. A gallwn ni i gyd wneud ein rhan i ofalu amdano. Bydd newidiadau bychain heddiw’n gwneud gwahaniaeth mawr yfory.

Felly gadewch i ni ddefnyddio ychydig bach yn llai. Ac arbed ychydig bach mwy.

Mae lleihau faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio’n gallu helpu i leihau eich biliau, ein helpu i ofalu am ein hamgylchedd a sicrhau bod digon o ddŵr ar gael i bawb.

Helpwch ni i arbed dŵr

Rydym ni yma

i helpu

Ar adegau, mae angen rhywfaint o gymorth ychwanegol ar rai cwsmeriaid. Os gallwn ni eich helpu, ymunwch â’n cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth fel y gallwn wneud yn siŵr eich bod yn cael y gwasanaeth gorau posibl.

Darganfod mwy

Covid19 Neges i’n cwsmeriaid

Rydym ni’n gwybod bod hwn yn gyfnod anodd. Fe wyddom hefyd pa mor bwysig yw’r gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yr ydym ni’n eu darparu i gymunedau a busnesau ledled Cymru.

Darganfyddwch fwy

Gyrfaoedd

Ymunwch â’n cymuned talent

Mae ein samplwyr dŵr, peirianwyr rhwydwaith, gwyddonwyr, gweithredwyr carthffosydd a’n cynghorwyr gwasanaeth cwsmeriaid i gyd yn gweithio gyda’n gilydd i ennill ffydd ein cwsmeriaid bob dydd.

Ewch i’n gyrfaoedd

Newid i'r swyddfa gofrestredig

Glas Cymru


Mae Glas Cymru, y cwmni nid-er-elw sy'n berchen ar Ddŵr Cymru, yn cyhoeddi bod swyddfa gofrestredig y cwmni a holl is-gwmnïau'r Grŵp wedi newid

Darganfod mwy