Diwygiedig Parthau Adnoddau Dŵr 2020


Mae pobl yn ymddiried ynom i gynllunio ar gyfer sychder ac yn ymddiried ynom i gyflawni’r cynlluniau hynny os bydd cyfnodau o sychder yn digwydd - mae’n rhaid i ni barhau i haeddu’r ymddiriedaeth honno bob dydd.

Mae uchelgeisiau hirdymor Dŵr Cymru wedi eu nodi yn ein dogfen Dŵr 2050 ac mae cynnal cyflenwadau dŵr iachusol wrth wraidd hynny. Un o’n strategaethau allweddol yw'r hyn yr ydym wedi ei alw’n “Digon o Ddŵr i Bawb”. Yn ei hanfod, mae hyn er mwyn sicrhau bod gennym ni digon o ddŵr bob amser yn unol â disgwyliadau ein cwsmeriaid, hyd yn oed mewn cyfnodau o sychder. Mae ein Cynllun Rheoli Adnoddau Dŵr a’n Cynllun Sychder wrth wraidd y strategaeth hon.

Mae llunio a chynnal Cynllun Sychder yn broses statudol sy’n ofynnol gan y Llywodraeth sydd wedi gosod sail gyfreithiol i hyn yn Neddf y Diwylliant Dŵr 1991. Llywodraeth Cymru sydd yn ein cyfarwyddo a hefyd yn darparu’r egwyddorion arweiniol ar gyfer ein cynllun. Rydym wedi gweithio’n agos gyda Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cynhyrchu’r Canllawiau Cynllunio ar gyfer Sychder ar gyfer cwmnïau dŵr yng Nghymru. Mae ein Cynllun Sychder yn nodi sut y byddwn ni’n ymdrin ag amgylchiadau sychder yn rhannau trefol a gwledig ein hardal gyflenwi, a sut y byddwn ni’n monitro effaith unrhyw gamau gweithredu y byddwn yn eu cymryd ar yr amgylchedd naturiol.

Cyhoeddwyd ein cynllun drafft gennym ar gyfer ymgynghoriad ar 25 Gorffennaf 2019 am 8 wythnos, gan ddod i ben ar 19 Medi. Yn ystod y broses ymgynghori fe wnaethom ni:
Gysylltu â mwy na 120 o sefydliadau yn uniongyrchol
Cysylltu â’r Aelodau Seneddol perthnasol a holl Aelodau Cynulliad Cymru
Cyhoeddi’r Cynllun ar ein gwefan a rhoi cyhoeddusrwydd iddo drwy ffrydiau Twitter, Facebook ac Instagram Dŵr Cymru
Cawsom sylwadau oddi wrth gyfanswm o saith gwahanol ymatebwr.

Yn dilyn cau’r ymgynghoriad, rydym ni heddiw (7 Tachwedd 2019) wedi cyhoeddi ein Cynllun Sychder Drafft 2020 ynghyd â’n Datganiad Ymatebol. Dyma’r camau nesaf tuag at gwblhau ein Cynllun Sychder Terfynol: Adolygiad o’r Datganiad Ymatebol a’r Cynllun Sychder drafft diwygiedig gan Weinidogion Cymru

Cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru
Cyhoeddi ein Cynllun Sychder Terfynol: dyddiad i’w bennu gan Lywodraeth Cymru

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth, neu gopïau o adroddiadau cefnogol nad ydyn nhw wedi eu cyhoeddi ar ein gwefan, yn ymwneud â Chynllun Sychder drafft 2020, yna anfonwch e-bost at Water.Resources@dwrcymru.com

Reports and Summaries

Final Drought Plan 2020 - Executive Summary

Lawrlwytho
585.6kB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Main Technical Report

Lawrlwytho
3.7MB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Statement of Response

Lawrlwytho
524.6kB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Security statement

Lawrlwytho
683.4kB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Appendix 2 Drought Vulnerability Framework Hydrological Update

Lawrlwytho
11.8MB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Annex 2 Supporting table

Lawrlwytho
323.8kB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Annex 3 Environmental Assessment Improvements

Lawrlwytho
518.1kB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Annex 4 Demand Side Actions

Lawrlwytho
395.8kB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Appendix 1 Drought Vulnerability Framework

Lawrlwytho
6.8MB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Appendix 3 -SEA

Lawrlwytho
15MB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Appendix 4 - HRA

Lawrlwytho
2.5MB, PDF

Zonal Summaries

Annex 1a - NEYM

Lawrlwytho
1.1MB, PDF

Annex 1b - Clwyd

Lawrlwytho
806.8kB, PDF

Annex 1c- Alwen Dee

Lawrlwytho
671.2kB, PDF

Annex 1d- Bala

Lawrlwytho
655.7kB, PDF

Annex 1e- Tywyn

Lawrlwytho
923.4kB, PDF

Annex 1f - Blaenau

Lawrlwytho
666.3kB, PDF

Annex 1g - Barmouth

Lawrlwytho
589.6kB, PDF

Annex 1h - Lleyn Harlech

Lawrlwytho
613.6kB, PDF

Annex 1i- Dyffryn Conwy

Lawrlwytho
820.6kB, PDF

Annex 1j - South Meirionydd

Lawrlwytho
648.3kB, PDF

Annex 1k - Hereford and Monmouth

Lawrlwytho
1.6MB, PDF

Annex 1l - Elan Builth_Llyswen

Lawrlwytho
820.6kB, PDF

Annex 1m - Brecon Portis

Lawrlwytho
334.4kB, PDF

Annex 1n - SEWCUS

Lawrlwytho
857.2kB, PDF

Annex 1o - Tywi

Lawrlwytho
941.9kB, PDF

Annex 1p MS Ceredigion

Lawrlwytho
612.2kB, PDF

Annex 1q - N Ceredigion

Lawrlwytho
737.9kB, PDF

Annex 1r - Pembs

Lawrlwytho
785.6kB, PDF

Final Drought Plan 2020 - Annex 1r - Pembrokeshire WRZ

Lawrlwytho
1.4MB, PDF

Environmental Assessment Reports

Appendix 10 Environmental Assessment Report Afon Aled Option no 80124

Lawrlwytho
3.6MB, PDF

Appendix 11 Environmental Assessment Report for Llanerch Option no 80125

Lawrlwytho
9.7MB, PDF

Appendix 12 Environmental Assessment Report for Llyn Aled Option no 80126

Lawrlwytho
6.9MB, PDF

Appendix 13 Environmental Assessment Report for Dysynni Option no 80211

Lawrlwytho
4.2MB, PDF

Appendix 14 Environmental Assessment Report for Bodlyn Option no 80332

Lawrlwytho
5MB, PDF

Appendix 15 Environmental Assessment Report for Dwyfor Option no 80341

Lawrlwytho
3.9MB, PDF

Appendix 16 Environmental Assessment Report for Llwynon Option no 81091

Lawrlwytho
5.4MB, PDF

Appendix 17 Environmental Assessment Report for Rhondda Option no 81121

Lawrlwytho
5.4MB, PDF

Appendix 18 Environmental Assessment Report for Talybont Option no 81163

Lawrlwytho
5.8MB, PDF

Appendix 19 Environmental Assessment Report for Pontsticill Option no 81191

Lawrlwytho
5.4MB, PDF

Appendix 20 Environmental Assessment Report for Tywi Option no 82013

Lawrlwytho
2.1MB, PDF

Appendix 21 Environmental Assessment Report for Llechryd Option no 82021

Lawrlwytho
4.2MB, PDF

Appendix 22 Environmental Assessment Report for Nantymoch Option no 82032

Lawrlwytho
2.2MB, PDF

Appendix 23 Environmental Assessment Report for Preseli Option no 82062

Lawrlwytho
2.9MB, PDF

Appendix 24 Environmental Assessment Report for Llys y Fran Option no 82067

Lawrlwytho
5.8MB, PDF

Appendix 05 Environmental Assessment Report Llyn Cwellyn Option no80012

Lawrlwytho
5.7MB, PDF

Appendix 06 Environmental Assessment Report Llyn Alaw Option no 80013

Lawrlwytho
4.5MB, PDF

Appendix 07 Environmental Assessment Report Llyn Fynnon Llugwy Option no80014

Lawrlwytho
4.8MB, PDF

Appendix 08 Environmental Assessment Report Report Llyn Cefni Option no 80015

Lawrlwytho
4.6MB, PDF

Appendix 09 Environmental Assessment Report Llyn Aled Isaf Option no 80122

Lawrlwytho
4.5MB, PDF

Appendix 24 - 8206-7 Llys-y-Fran Freshet EAR 311019 FINAL

Lawrlwytho
5.8MB, PDF