COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Yn eich ardal chi

Bydd ein gwasanaeth yn eich ardal chi yn rhoi porth un stop ar gyfer gwybodaeth am ein gwasanaethau ledled dalgylch Dŵr Cymru.

Dysgu mwy


Cofrestrwch eich cod post i fod y cyntaf i wybod am waith yn eich ardal chi.

Gallwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw eitemau map newydd yn eich ardal chi pan fydd gennym eich cod post.

Mae'r gwasanaethau y gallwch eu monitro yn cynnwys:

  • Argyfyngau
  • Gwaith cynnal a chadw hanfodol
  • Buddsoddiadau
  • Gweithgareddau
  • Gwaith wedi'i gynllunio
  • Gollyngiadau a adroddwyd 

Rhoi gwybod am fater

Byddwch yn gallu rhoi gwybod am unrhyw fater gyda'r gallu i gysylltu â'n hadroddiadau ansawdd dŵr. O ganlyniad, byddwch yn gallu cael gwybodaeth lawn am ansawdd y dŵr yn yr ardal yr ydych wedi'i nodi.

Rhoi gwybod nawr

Cwestiynau Cyffredin