Ychwanegu neu ddileu enw o gyfrif


Rydym ni’n gwybod bod llawer o amgylchiadau gwahanol wrth sôn am ychwanegu enw at gyfrif neu ddileu enw.

Dewiswch yr opsiwn mwyaf addas i chi o’n teclyn dewis isod, bydd hyn yn eich tywys i’r cyfeiriad cywir.

2. Dywedwch mwy wrthym...

 os ydych chi’n symud i mewn gyda rhywun nad yw’n gwsmer Dŵr Cymru eisoes...

 

3. Er gwybodaeth

Er mwyn i ni gwblhau eich cais bydd angen cau’r cyfrif presennol yn gyntaf ac yna bydd angen agor cyfrif newydd ag enwau ar y cyd.

3. Er gwybodaeth

3. Er gwybodaeth

3.

A ydych yn symud i eiddo a gaiff ei wasanaethu gan Dŵr Cymru ac a ydych yn mynd i fod yn gyfrifol am y bil yn yr eiddo hwnnw?

2.

Er mwyn i ni gwblhau eich cais bydd angen cau’r cyfrif presennol yn gyntaf ac yna bydd angen agor cyfrif newydd ag enwau ar y cyd.

2.