Pam mae fy mil yn uwch na’r disgwyl?


Ceir nifer o resymau a allai achosi i'ch bil fod yn fwy na'r disgwyl. Yma, rydym ni’n eich tywys drwy’r rhestr o bethau i'w gwirio a'r hyn y gellir ei wneud.

Darlleniad blaenorol wedi ei amcangyfrif

Os bu’n rhaid i ni amcangyfrif darlleniad blaenorol a’i fod yn rhy isel, bydd eich bil diweddaraf yn uwch i gynnwys y dŵr ychwanegol yr ydych wedi ei ddefnyddio.

Cyfnod bilio hirach

Gallai eich bil fod am gyfnod hirach na’ch bil blaenorol. Po hiraf yw cyfnod bil, y mwyaf o ddŵr y byddwch yn ei ddefnyddio.

Er enghraifft, gallai eich bil cyntaf fod am 150 diwrnod a 26m3, a’ch ail bil fod am 193 diwrnod a 33m3.

Newid yn y nifer o bobl

Os yw nifer y bobl sy’n byw yn eich eiddo wedi cynyddu rhwng eich biliau, mae’n bosib eich bod yn defnyddio mwy o ddŵr. Gallai’r newidiadau hyn gynnwys:

  • Eich bod wedi cael babi.
  • Ymwelwyr wedi dod i aros.
  • Ffrind neu berthynas wedi symud i mewn i’r eiddo gyda chi.

Ymddygiad dwys o ran dŵr

Gall rhai tasgau a gwaith tŷ ddefnyddio llawer o ddŵr. Er enghraifft:

  • Gwaith adnewyddu neu addurno sy’n golygu eich bod wedi defnyddio mwy o ddŵr nag arfer.
  • Defnyddio system chwistrelli gardd neu bibell yn fwy aml oherwydd tywydd sych. Gall system chwistrelli gardd ddefnyddio hyd at 1000 litr yr awr sydd yr un fath â defnydd teulu o bedwar mewn 48 awr.

Dŵr yn gollwng

  • Tap yn diferu sy’n gallu gwastraffu o leiaf 18 litr y diwrnod. Byddai hyn yn costio tua £20 y flwyddyn!
  • Dyfais yn gollwng dŵr e.e. peiriant golchi neu foeler.
  • Gollyngiad mewn unrhyw bibwaith yr ydych chi’n gyfrifol amdano.

Os ydych chi’n pryderu ei bod yn bosib bod dŵr yn gollwng, edrychwch ar ein herthygl cymorth a chyngor ar ddelio gyda dŵr sy’n gollwng yn y cartref: