Profi os oes gennych ollyngiad dŵr


Rydym ni eisiau gwneud popeth y gallwn i annog cwsmeriaid i ddod o hyd i ollyngiadau a’u trwsio cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn ein helpu i leihau gollyngiadau a gallai arbed arian i chi. Dilynwch ychydig o gamau rhwydd i weld a oes gollyngiad o fewn ffiniau eich eiddo chi.

Ymdrin â gollyngiadau dŵr

Cyfrifoldeb am ollyngiad dŵr