Tywydd Oer – Neges i'n Cwsmeriaid

Information

15:00 01 December 2023

Rydym profi tymheredd isel mewn nifer o’n cymunedau gyda thywydd rhewllyd ac ia. Mae yna beryg y bydd pibellau dŵr yn rhewi ac yn byrstio.

Byddwn yn gweithio ddydd a nos er mwyn cynnal cyflenwadau dŵr ond rydym angen eich help.

Rydym yn gofyn i gwsmeriaid i ofalu am eu pibellau dŵr drwy sicrhau bod tapiau a phibellau allanol wedi eu gorchuddio a dylech wybod ble mae eich ‘stop tap’ rhag ofn bod yna broblemau. Os ydych yn sylwi bod ein rhwydwaith ni n gollwng dŵr, ffoniwch ni ar 0800 052 0130neu rhowch wybod i ni ar-lein - fel y gallwn ddatrys hyn yn gyflym. 

Er mwyn dysgu mwy am sut i baratoi eich cartref ar gyfer y tymheredd rhewllyd, ewch i’n tudalennau Paratowch am y Gaeaf.

Cadwch yn ddiogel.

Profi os oes gennych ollyngiad dŵr


Rydym ni eisiau gwneud popeth y gallwn i annog cwsmeriaid i ddod o hyd i ollyngiadau a’u trwsio cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn ein helpu i leihau gollyngiadau a gallai arbed arian i chi. Dilynwch ychydig o gamau rhwydd i weld a oes gollyngiad o fewn ffiniau eich eiddo chi.

Ymdrin â gollyngiadau dŵr

Cyfrifoldeb am ollyngiad dŵr