Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fy Nghyfrif


Yn cyflwyno ein gwasanaeth Fy Nghyfrif ar-lein newydd

Rydym ni wedi gwrando ar eich adborth ac yn datblygu gwasanaeth newydd ar sail y nodweddion yr ydych wedi gofyn amdanyn nhw.

Mae Fy Nghyfrif yn ffordd hawdd o weld eich biliau, balans a thaliadau ar-lein. Y cyfan sydd ei angen i gofrestru yw eich cyfeirnod cwsmer (gallwch weld hwn ar frig eich bil papur diweddaraf), a rhai o’ch manylion i ni eu gwirio er diogelwch.

Rwy’n defnyddio Fy Mil – a gaf i newid i Fy Nghyfrif ar-lein?

Cewch! Cliciwch ar y botwm ‘Mynediad at Fy Nghyfrif ar-lein’ uchod, a chofrestrwch eich manylion i drosglwyddo eich cyfrif i’r gwasanaeth newydd. Bydd angen eich cyfeirnod cwsmer sydd ar frig eich bil diweddaraf.

Ar gyfer ein cwsmeriaid Fy Mil

Efallai eich bod wedi clywed am Fy Mil, ein gwasanaeth ar-lein i weld eich biliau dŵr. Rydym yn uwchraddio cwsmeriaid i’r gwasanaeth Fy Nghyfrif ar-lein gwell, ond gallwch chi ddefnyddio eich hen gyfrif Fy Mil o hyd.

Gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif Fy Mil presennol isod. Gallwch barhau i gael mynediad at eich cyfrif drwy’r modd hwn wrth i ni ddatblygu ein gwasanaethau Fy Nghyfrif ar-lein. Pan fyddwch yn barod i newid, cofrestrwch am Fy Nghyfrif gyda’ch cyfeirnod cwsmer.

Cwestiynau Cyffredin