COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Fy Nghyfrif


Mae eich gwasanaeth Fy Nghyfrif wedi newid...

Beth sydd wedi newid?

Fe wnaeth ein gwasanaeth BETA Fy Nghyfrif lansio ar 14 Gorffennaf 2020.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Os oedd gennych gyfrif gyda’n gwasanaeth blaenorol (cyn 14 Gorffennaf 2020) bydd angen i chi ail-gofrestru ar gyfer y gwasanaeth newydd sydd wedi’i ddiweddaru gan ddefnyddio eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i:

  • Gwsmeriaid Cartref Newydd
  • Cwsmeriaid Cartref Presennol

Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael eto i gwsmeriaid Masnachol, mae angen i chi barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth ‘Fy Mil’ am nawr.

 

Byddwch ymhlith y cyntaf i wybod am unrhyw ddigwyddiadau yn eich ardal

Edrychwch a oes unrhyw waith yn parhau neu unrhyw ddigwyddiadau wedi’u hadrodd yn eich ardal, a chofrestrwch i dderbyn rhybuddion a diweddariadau.

Edrychwch nawr

Yn cyflwyno ein gwasanaeth Fy Nghyfrif ar-lein newydd

Rydym ni wedi gwrando ar eich adborth ac yn datblygu gwasanaeth newydd ar sail y nodweddion yr ydych wedi gofyn amdanyn nhw.

Mae Fy Nghyfrif yn ffordd hawdd o weld eich biliau, balans a thaliadau ar-lein. Y cyfan sydd ei angen i gofrestru yw eich cyfeirnod cwsmer (gallwch weld hwn ar frig eich bil papur diweddaraf), a rhai o’ch manylion i ni eu gwirio er diogelwch.

Rwy’n defnyddio Fy Mil – a gaf i newid i Fy Nghyfrif ar-lein?

Cewch! Cliciwch ar y botwm ‘Mynediad at Fy Nghyfrif ar-lein’ uchod, a chofrestrwch eich manylion i drosglwyddo eich cyfrif i’r gwasanaeth newydd. Bydd angen eich cyfeirnod cwsmer sydd ar frig eich bil diweddaraf.

Ar gyfer ein cwsmeriaid Fy Mil

Efallai eich bod wedi clywed am Fy Mil, ein gwasanaeth ar-lein i weld eich biliau dŵr. Rydym yn uwchraddio cwsmeriaid i’r gwasanaeth Fy Nghyfrif ar-lein gwell, ond gallwch chi ddefnyddio eich hen gyfrif Fy Mil o hyd.

Gallwch fewngofnodi i’ch cyfrif Fy Mil presennol isod. Gallwch barhau i gael mynediad at eich cyfrif drwy’r modd hwn wrth i ni ddatblygu ein gwasanaethau Fy Nghyfrif ar-lein. Pan fyddwch yn barod i newid, cofrestrwch am Fy Nghyfrif gyda’ch cyfeirnod cwsmer.

Cwestiynau Cyffredin