Arwain mewn dŵr yfed


Daeth safon newydd, mwy llym ar gyfer plwm mewn dŵr yfed i rym yn y Rheoliadau Ansawdd Dŵr ym mis Rhagfyr 2013. Daw plwm mewn dŵr o hen bibellau plwm a all fod yn bresennol mewn adeiladau a adeiladwyd cyn y 1970au.

Dros nifer o flynyddoedd, mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd yn gosod triniaeth ychwanegol (dosio ffosffad) mewn llawer o’n gweithfeydd trin dŵr i leihau’r plwm tawdd o bibellau plwm. Rydym yn cymryd miloedd o samplau dŵr bob blwyddyn i brofi ar gyfer plwm a bydd dros 99% o’r rhain yn bodloni’r safon plwm newydd.

Pan fyddwn yn canfod bod lefel y plwm mewn sampl dŵr yn uwch na’r safon reoliadol, byddwn yn cysylltu â’r cwsmer i’w hysbysu am yr hyn i’w wneud i leihau ei amlygiad i blwm a byddwn hefyd yn profi adeiladau cyfagos. Byddwn yn gosod pibelli newydd yn lle rhai plwm yr ydym yn gyfrifol amdanynt h.y. rhwng y brif bibell ddŵr a ffin yr adeilad. Cyfrifoldeb y cwsmer yw’r pibellau o ffin yr adeilad i mewn i’r adeilad.

Taflen ffeithiau Plwm y Bartneriaeth Dŵr ac Iechyd

PDF, 294.6kB

Arwain mewn dŵr yfed