Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer eich Cartref


Er bod digonedd o law yn disgyn o’r awyr, mae’r tywydd wedi bod yn sych iawn yn ddiweddar. Mae llawer o waith, egni a chariad yn mynd i sicrhau eich bod chi’n cael dŵr diogel, glân a ffres trwy’ch tapiau. Rydyn ni’n gweithio rownd y cloci wneud hynny, ond weithiaumae angen eich cymorth chi.

Rydyn ni’n gwneud ein rhan trwy gynyddu faint o ddŵr yfed rydyn ni’n ei baratoi ac yn ei bwmpio i’n rhwydwaith.

Mae ein timau’n gweithio saith diwrnod yr wythnos, a dros nos yn aml, i drwsio gollyngiadau cyn gynted ag y maen nhw’n dod i sylw. Ond mae cael y dŵr trwy ein pibellau’n ddigon cyflym yn dipyn o her mewn rhag ardaloedd,ac mae hyn yn aml yn waeth pan fo’r galw ar ei uchaf - gyda’r nos ac ar benwythnosau fel rheol.

Trwy ddefnyddio’r holl ddŵr sydd ei angen arnoch, ond gan ofalu i beidio â’i wastraffu, gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth mawr.

Dyma rhai o’r newidiadau bychain y gallech eu gwneud:

Arbed dŵr yn yr ystafell ymolchi

 • Cymerwch gawod a lleihau'r nifer o weithiau rydych yn cymryd bath.
 • Rhowch y plwg yn y basn pan fyddwch yn ymolchi a defnyddiwch y dŵr a gesglir.
 • Peidiwch â gadael i'r tap lifo pan fyddwch yn brwsio'ch dannedd.
 • Gwnewch yn siŵr fod y tapiau wedi'u cau yn iawn.
 • Gosodwch ben cawod effeithlon o ran dŵr, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Trwsiwch dapiau sy'n gollwng er mwyn osgoi gwastraffu dŵr.
 • Os byddwch yn gosod ystafell ymolchi newydd, dewiswch gynhyrchion effeithlon o ran dŵr bob amser.

Arbed dŵr yn y gegin 

 • Defnyddiwch fowlen pan fyddwch yn golchi llestri.
 • Trwsiwch unrhyw dapiau sy'n gollwng.
 • Arhoswch nes y bydd gennych lwyth llawn cyn golchi dillad.
 • Llenwch y tegell â'r dŵr sydd ei angen arnoch yn unig.
 • Os byddwch yn prynu peiriant newydd sy'n defnyddio dŵr, gwnewch yn siŵr ei fod yn effeithlon o ran dŵr.

Arbed dŵr yn yr ardd

 • Defnyddiwch gan dyfrio neu bibell a ddelir â llaw yn hytrach na thaenellwr.
 • Gosodwch wn pibell ddŵr tra'n defnyddio pibell, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Mae casgen ddŵr yn ffordd wych o gasglu dŵr glaw i’w ddefnyddio ar yr ardd – ar gael o’n siop cynnyrch.
 • Ychwanegwch grisialau cadw dŵr at botiau, tybiau a basgedi crog er mwyn helpu i gadw compost yn llaith, sydd ar gael o'n siop cynnyrch.
 • Peidiwch â thorri'r lawnt yn rhy fyr a chadwch y toriadau i'w defnyddio fel taenfa i wella iechyd y pridd.