Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i roi anghenion ein cwsmeriaid yn gyntaf. Mae hynny'n golygu cynorthwyo’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas a rhoi cymorth i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Arolwg Ymwybyddiaeth a Gwerthuso Ymgyrchoedd

Helpwch ni werthuso effeithiolrwydd yr Ymgyrchoedd drwy lenwi'r cwestiynau canlynol. Diolch am ein helpu i gyrraedd ein cwsmeriaid mwyaf agored i niwed; gyda'n gilydd gallwn wneud cymaint mwy.

Arolwg

Sut gall Dŵr Cymru helpu eich cleientiaid chi

Mannau Cynnes / Croeso Cynnes a Digwyddiadau Costau Byw

Os ydych chi’n rhan o Fan Cynnes neu yn trefnu un neu ddigwyddiad Costau Byw dros y gaeaf hoffem glywed gennych. Mae ein gwasanaethau cefnogi a’n cyngor yn gallu helpu cwsmeriaid i arbed arian, y gallent ei wario ar ynni neu fwyd ac ati yn lle hynny. Cysylltwch â ni yma i ddweud mwy wrthym.

Are you considering a water meter?

Try our calculator below to see if you could benefit.

Cyfrifiannell amcangyfrif mesurydd

Ydych chi'n byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu a ydych chi'n ceisio lleihau eich bil? Efallai y byddwch yn arbed arian drwy osod mesurydd dŵr.

Atebwch ychydig o gwestiynau a gweld beth allai eich bil fod pe bai gennych fesurydd!

Faint o bobl sy'n byw yn eich eiddo?

Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant

{{ displayNumber }}

Sut ydych chi'n defnyddio eich dŵr?

Ydych chi'n defnyddio cawod pŵer, peiriant golchi dillad neu beiriant golchi llestri, taenellwr gardd, neu bibell ddŵr?

Dewiswch ydy neu nac ydy

Eich amcangyfrif misol

Ar sail yr wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi, byddem ni’n disgwyl i'ch bil fod tua £{MonthlyCharge} y mis pe baech yn newid i fesurydd.

Amcangyfrif yn unig yw hwn, gall eich bil fod yn uwch neu'n is na hyn yn dibynnu ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio. Byddai eich bil wedi’i seilio ar faint o ddŵr yr ydych yn ei ddefnyddio bob 6 mis.

Os oes gennych ddiddordeb, darllenwch isod am fwy o wybodaeth.

Gallai eich bil bod o gwmpas

£{{monthlyCharge}}

y mis

neu £{AnnualCharge} y blwyddyn.

Diolch

Diolch am eich cefnogaeth barhaus wrth gofrestru ar gyfer un o’n gwasanaethau. Yn ystod y flwyddyn ariannol hon rydym ni wedi:

  • Cyflwyno 579 o sesiynau hyfforddi/codi ymwybyddiaeth ar draws rhwydwaith o sefydliadau.
  • Derbyn 863 o atgyfeiriadau cleientiaid.
Dysgwch fwy

Ydych chi'n cynllunio digwyddiad neu arddangosfa?

A oes angen hyfforddiant ar eich staff? Ydych chi'n chwilio am siaradwr yn eich grŵp cymunedol nesaf? Cliciwch isod i drefnu eich dewis o wasanaeth gennym ni.

Darganfyddwch fwy