Sefydliadau Partner

Mae Dŵr Cymru yn bartner â sefydliadau trydydd sector sy'n gweithredu yng Nghymru, Glannau Dyfrdwy a Swydd Henffordd, i roi cymorth cyllid/lles i aelwydydd sy'n agored i niwed.


Gallwn ddarparu atebion i alluogi eich cleientiaid i gael biliau dŵr rhatach a /neu gofrestru AM DDIM am wasanaethau ychwanegol drwy gofrestru ar ein Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth.


Cofrestrwch fel partner heddiw.


Eisoes yn bartner? Cofrestrwch am wasanaeth..

Ein Partneriaid

Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid dibynadwy i sicrhau ein bod yn parhau i helpu'r rhai sydd ei angen fwyaf. I weld rhestr lawn o'n partneriaid, cliciwch isod.

Cael gwybod mwy

Amdanom

Ni

Mae Dŵr Cymru yn partneru gyda sefydliadau trydydd sector sy'n gweithredu yng Nghymru a rhannau o Orllewin Lloegr sy'n cynorthwyo aelwydydd sy'n agored i niwed gyda'u cyllid a/neu eu lles..

Gallwn ddarparu atebion i alluogi eich cleientiaid i gael biliau dŵr rhatach a/neu gofrestru AM DDIM am wasanaethau ychwanegol drwy gofrestru ar ein Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth. Mae gwybodaeth fanwl ar gael yma.

Cwrdd â'r tîm

Ein

Gwasanaethau

Mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i roi anghenion ein cwsmeriaid yn gyntaf.

Er mwyn cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn y gymdeithas, rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid yr ydym yn ymddiried ynddynt i sicrhau ein bod yn parhau i helpu’r bobl hynny sydd ei angen fwyaf.

Dysgwch fwy

Cymorth i

Gwsmeriaid

Mae gennym amrywiaeth o Gynlluniau Cymdeithasol a allai arbed hyd at £230 oddi ar fil dŵr a charthffosiaeth ein cwsmeriaid, ac os oes gan gwsmeriaid ôl-ddyledion mae gennym opsiynau hefyd i helpu i leihau eu dyled.

Gallwn hefyd gynnig cyngor a chymorth ymarferol pan fo angen.

Dysgwch fwy

REACH – Ein cymunedau gyda'n gilydd

Mae Tîm Cymunedol Dŵr Cymru, yn bartner â sefydliadau'r trydydd sector sy'n gweithredu yng Nghymru a rhannau o Orllewin Lloegr, sy'n cefnogi aelwydydd sy'n agored i niwed gyda'u cyllid a/neu eu lles.

Gallwn ddarparu atebion i alluogi eich cleientiaid i gael biliau dŵr rhatach a /neu gofrestru AM DDIM am wasanaethau ychwanegol drwy gofrestru ar ein Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth.
Gwnewch gais yma am ein gwasanaethau