Y gwirionedd am weips

Mae cwta un weip yn ddigon i ddechrau bloc yn eich pibell garthffosiaeth a allai achosi llifogydd erchyll yn eich cartref a fydd yn drafferthus ac yn ddrud.

Trwy wneud y peth iawn, gallwch chi stopio'r bloc.


Oriel y Dihirod

Stopio'r bloc

yn yr ystafell ymolchi

  • Taflwch unrhyw weips, nwyddau mislif, ffyn gwlân cotwm a chewynnau i'r bin.
  • Holwch a yw'ch cyngor lleol yn cynnig gwasanaeth casglu cewynnau.
  • Rhowch gynnig ar gynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio i leihau eich gwastraff a'ch bil siopa.
Gwyliwch nawr

Stopio'r bloc

yn y gegin

  • Sychwch eich sosbenni a llestri seimllyd eraill â darn o bapur cegin cyn eu golchi, a thaflwch y papur cegin i'r bin.
  • Oerwch olew coginio ar ôl ei ddefnyddio a'i arllwys i gynhwysydd i'w waredu neu ei ailgylchu os yw'ch cyngor lleol yn caniatáu hynny.

Stopio'r bloc

yn y gweithle

  • Yn ogystal ag effeithio arnoch chi, mae problemau draenio yn eich busnes yn gallu effeithio ar eich cwsmeriaid hefyd.
  • Gall ein tîm gyflawni arolwg pwrpasol rhad ac am ddim ar eich cegin er mwyn sicrhau eich bod chi'n cydymffurfio â rheoliadau'r diwydiant.
Awgrymiadau defnyddiol a gwybodaeth bellach.

Sut mae blocio carthffosydd yn effeithio ar yr amgylchedd lleol...

Rhowch wybod i ni

Os gwelwch chi lygredd, rhowch wybod i ni ar unwaith ar 0800 085 3968 neu trwy'r ddolen isod.

Er mwyn eich amgylchedd lleol, peidiwch â fflysio dim ond pi-pi, pŵ a phapur.
Rhowch wybod i ni