Atal y rhwystr


Bob dydd, mae Dŵr Cymru'n clirio tagfeydd o’r garthffos sydd wedi cael eu hachosi gan bobl yn fflysio pethau anaddas i’r draen. Trwy wneud y peth iawn, gallwch chi stopio'r bloc.

Y gwir amdani yw eich bod chi mewn perygl o dagu pibell bob tro y byddwch chi'n fflysio weip, ffon gwlân cotwm neu nwydd mislif. Gall braster, olew, saim a gwastraff bwyd achosi difrod hefyd. Mae hi'n bwysig taw dim ond gwastraff dynol naturiol (pi-pi a pŵ), papur tŷ bach a dŵr gwastraff o'r bath/cawod, sinc, peiriant golchi dillad a'r peiriant golchi llestri sy'n mynd i'r draen - dyna'r peth iawn i'w wneud.

Am awgrymiadau a chynghorion i'ch helpu chi i amddiffyn eich pibellau, cliciwch ar y ddolen isod.

Downloads

Lets Stop the Block at Home Poster - Fat Oil and Grease

Download
1.1MB, PDF

Lets Stop the Block at Home Poster - Unflushables

Download
2.2MB, PDF