Eich bil blynyddol 2023


Cwestiynau cyffredin am eich bil blynyddol

Cwestiynau Cyffredin

Gweld y rhestr lawn o gwestiynau cyffredin am eich bil blynyddol.

Gwybod mwy

Cofrestrwch ar gyfer

Fy Nghyfrif

Gallwch weld gwybodaeth am eich balans, biliau, taliadau a llythyrau ar-lein ar yr adeg sydd fwyaf cyfleus i chi. Cofrestrwch ar gyfer Fy Nghyfrif i gael y gorau o'n gwasanaethau.

Gwybod mwy

Ydych chi’n derbyn

y canlynol

  • Taliad Tanwydd y Gaeaf
  • Prydau ysgol am ddim
  • Ydych chi’n cael Credydau Treth?
  • Pensiwn
  • Budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd

Edrychwch i weld a allech chi arbed £230 ar eich bil

Gwybod mwy

1. Dewiswch un o’r opsiynau isod

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o'n hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid croesawgar am eich bil blynyddol.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.