Eich bil blynyddol
2022

Os nad oes gennych fesurydd dŵr, byddwch yn derbyn eich bil blynyddol gennym rywbryd ym mis Chwefror neu fis Mawrth.

Dyma bopeth y mae angen i chi ei wybod.

Esboniad o’ch bil blynyddol 2022

Efallai eich bod wedi derbyn eich bil blynyddol newydd. Cliciwch isod i gael gwybod mwy am eich bil a gweld y cwestiynau cyffredin a'r atebion.

Cliciwch yma

Wedi symud tŷ yn ddiweddar?

Wedi cael eich bil blynyddol ac wedi symud yn ddiweddar? Rhowch wybod i ni – mae’n hawdd.

Ewch i Fy Nghyfrif i ddweud wrthym eich bod yn symud.

Cofrestrwch neu mewngofnodwch

Neu

Os ydych yn gwsmer newydd, croeso, defnyddiwch ein gwasanaeth ar-lein.

Dywedwch wrthym eich bod yn gwsmer newydd

Sut y gallaf leihau fy mil blynyddol?

Os ydych yn byw ar eich pen eich hun, ddim yn defnyddio llawer o ddŵr, neu os ydych chi’n bwriadu lleihau eich bil, gallech arbed arian drwy osod mesurydd dŵr.

Mae gennych y dewis o newid yn ôl i dâl sefydlog o fewn dwy flynedd i'r mesurydd gael ei osod os byddwch yn newid eich meddwl.

Gwybod mwy

Help a chefnogaeth gyda'ch bil blynyddol

Os ydych yn cael trafferth fforddio talu eich bil blynyddol, peidiwch â dioddef yn dawel. Rydym yn gwybod y gall bywyd fod yn llawn straen ac yn anodd ei ragweld a gall amgylchiadau personol newid yn gyflym iawn.

Efallai y gallwn eich helpu a chynnig cymorth ariannol.

Gwybod mwy

1. Dewiswch un o’r opsiynau isod

Sgwrs fyw

Siaradwch ag un o'n hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid croesawgar am eich bil blynyddol.

Agor sgwrs fyw Sgwrsio byw all-lein Sgwrs fyw

Gyrrwch neges i ni drwy Gyfryngau Cymdeithasol

Gallwn helpu gydag ymholiadau o ddydd i ddydd trwy Neges Uniongyrchol ar Facebook a Twitter.