Cynllun Sychder drafft SEA a’r HRA 2015


Ein Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)

Cafodd Cynllun Sychder Dŵr Cymru Welsh Water ei ystyried oddi mewn i’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) sy’n dod gyda’r Cynllun Sychder ac mae wedi’i ddylanwadu ganddynt. Cafodd y SEA a’r HRA eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghori a derbyn sylwadau ar yr un pryd â’r Cynllun Sychder drafft.

Y Broses Ymgynghori

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn wedi’u cynnwys yn y prif Ddatganiad Ymateb.

Adroddiad Atodol HRA

Mae adroddiad atodol wedi’i gyhoeddi ar gyfer yr HRA i adlewyrchu’r newidiadau a wnaed i’r opsiynau ar gyfer y cyflenwad mewn sychder o ganlyniad i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu

Mae’r Datganiad Ar Ôl Mabwysiadu yn nodi’r pethau a ganlyn:

  • Y rhesymau pam y mabwysiadwyd y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae ystyriaethau amgylcheddol wedi’u cynnwys yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae canfyddiadau Adroddiad Amgylcheddol y SEA wedi’u cymryd i ystyriaeth yn y Cynllun Sychder.
  • Sut y mae’r ymgynghori ar Adroddiad Amgylcheddol y SEA a’r Cynllun Sychder drafft wedi’u cymryd i ystyriaeth wrth ddatblygu’r Cynllun Sychder Terfynol a,
  • Y camau monitro a nodwyd.

Mae’r datganiad Ar Ôl Mabwysiadu wedi’i baratoi yn awr ac mae ar gael isod.

Available Downloads

Statement of Responses

Download
2.2MB, ZIP

Post Adoption Statement

Download
603.2kB, PDF