Cysylltiadau Defnyddiol Gwasanaethau Blaenoriaeth


Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am gysylltiadau defnyddiol sydd ar gael i gwsmeriaid.

Western Power Distribution

Mae Western Power Distribution yn dosbarthu trydan yn ne Cymru. Os cewch chi doriad pŵer gallwch chi roi gwybod amdano drwy ffonio 105. Os ydych chi’n credu y gallai fod angen rhagor o gymorth arnoch chi yn ystod y toriad pŵer o ganlyniad i fod yn ddibynnol ar drydan am resymau meddygol, yn berson oedrannus neu’n anabl neu os oes gennych chi anghenion cyfathrebu penodol, gallwch chi gael gwybodaeth am eu Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth.

Wales Council for Deaf People

01443 485 687 

www.wcdeaf.org.uk

Age Concern (Cymru)

0800 169 2081 

www.ageuk.org.uk

Disability Wales

02920 887 325

www.disabilitywales.org

Office of the Public Guardian

0300 456 0300

www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-guardian

Step Change

0800 138 1111

www.stepchange.org

Care and Repair

0300 111 3333 

www.careandrepair.org.uk

Welsh Government Warm Homes Nest Scheme

0808 808 2244

www.nestwales.org.uk

Wales Council for the Blind

02920 473 954

www.wcb-ccd.org.uk

Victim Support

0808 1689 111 

www.victimsupport.org.uk

Alzheimer's Society

0300 222 1122

www.alzheimers.org.uk

Citizens Advice

03444 772 020

www.citizensadvice.org.uk/wales