COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Cysylltiadau Defnyddiol Gwasanaethau Blaenoriaeth


Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am gysylltiadau defnyddiol sydd ar gael i gwsmeriaid.

Western Power Distribution

Mae Western Power Distribution yn dosbarthu trydan yn ne Cymru. Os cewch chi doriad pŵer gallwch chi roi gwybod amdano drwy ffonio 105. Os ydych chi’n credu y gallai fod angen rhagor o gymorth arnoch chi yn ystod y toriad pŵer o ganlyniad i fod yn ddibynnol ar drydan am resymau meddygol, yn berson oedrannus neu’n anabl neu os oes gennych chi anghenion cyfathrebu penodol, gallwch chi gael gwybodaeth am eu Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth.

Wales Council for Deaf People

01443 485 687 

www.wcdeaf.org.uk

Age Concern (Cymru)

0800 169 2081 

www.ageuk.org.uk

Disability Wales

02920 887 325

www.disabilitywales.org

Office of the Public Guardian

0300 456 0300

www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-guardian

Step Change

0800 138 1111

www.stepchange.org

Care and Repair

0300 111 3333 

www.careandrepair.org.uk

Welsh Government Warm Homes Nest Scheme

0808 808 2244

www.nestwales.org.uk

Wales Council for the Blind

02920 473 954

www.wcb-ccd.org.uk

Victim Support

0808 1689 111 

www.victimsupport.org.uk

Alzheimer's Society

0300 222 1122

www.alzheimers.org.uk

Citizens Advice

03444 772 020

www.citizensadvice.org.uk/wales