Covid-19 – Ein cwsmeriaid mewn ardaloedd dan cyfyngiadau leol

18:00 28 September 2020

Gyda Llywodraeth Cymru'n cyflwyno cyfyngiadau tynn mewn ardaloedd dros Gymru, mae angen i ni gymryd rhagofalon pellach i helpu i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel yn yr ardaloedd yma. Yr ardaloedd ar hyn o bryd yw:

 • Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Dinas Casnewydd
 • Llanelli (tref)
 • Caerdydd
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg
 • Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rydyn ni'n gwybod nad yw ein rôl - sef darparu gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff - erioed wedi bod yn bwysicach. Fel gweithwyr allweddol hanfodol, fe welwch chi weithwyr Dŵr Cymru allan yn gweithio mewn cymunedau dros yr ardaloedd hyn er mwyn cadw gwasanaethau'n rhedeg, ond byddwn ni'n parhau i ymarfer trefniadau diogelwch a chadw pellter cymdeithasol yn ofalus. Bydd ein cydweithwyr hefyd yn cadw at y rheolau o rhan gwisgo mygydau mewn llefydd cyhoeddus tu fewn.

Am y tro, byddwn ni'n cyfyngu ar ymweliadau â chartrefi yn yr ardaloedd yma i argyfyngau neu waith hanfodol, er enghraifft os oes gennych broblem gyda'ch cyflenwad dŵr neu os oes llifogydd yn yr eiddo. Cysylltwch â ni fel arfer a byddwn ni'n eich cynghori am y camau nesaf.

Bydd ein timau'n cysylltu â chi cyn dod i gadarnhau nad oes neb yn dioddef symptomau o COVID-19 ac nad oes neb wedi arddangos symptomau o’r fath (yn y 48 awr diwethaf).

Rydyn ni'n deall bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus, ond yn gobeithio eich bod chi'n deall ein bod ni'n gwneud hyn er mwyn eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Cysylltiadau Defnyddiol Gwasanaethau Blaenoriaeth


Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am gysylltiadau defnyddiol sydd ar gael i gwsmeriaid.

Western Power Distribution

Mae Western Power Distribution yn dosbarthu trydan yn ne Cymru. Os cewch chi doriad pŵer gallwch chi roi gwybod amdano drwy ffonio 105. Os ydych chi’n credu y gallai fod angen rhagor o gymorth arnoch chi yn ystod y toriad pŵer o ganlyniad i fod yn ddibynnol ar drydan am resymau meddygol, yn berson oedrannus neu’n anabl neu os oes gennych chi anghenion cyfathrebu penodol, gallwch chi gael gwybodaeth am eu Cofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth.

Wales Council for Deaf People

01443 485 687 

www.wcdeaf.org.uk

Age Concern (Cymru)

0800 169 2081 

www.ageuk.org.uk

Disability Wales

02920 887 325

www.disabilitywales.org

Office of the Public Guardian

0300 456 0300

www.gov.uk/government/organisations/office-of-the-public-guardian

Step Change

0800 138 1111

www.stepchange.org

Care and Repair

0300 111 3333 

www.careandrepair.org.uk

Welsh Government Warm Homes Nest Scheme

0808 808 2244

www.nestwales.org.uk

Wales Council for the Blind

02920 473 954

www.wcb-ccd.org.uk

Victim Support

0808 1689 111 

www.victimsupport.org.uk

Alzheimer's Society

0300 222 1122

www.alzheimers.org.uk

Citizens Advice

03444 772 020

www.citizensadvice.org.uk/wales