COVID-19 (Coronafeirws) – Neges i'n Cwsmeriaid

09:00 04 January 2021

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd a heriol i'n cwsmeriaid. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu ein cymunedau.

Fel ry'n ni wedi bod yn ei wneud trwy gydol y pandemig, fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy gynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff allweddol a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn. Ni fyddwn ni'n gwneud unrhyw waith sy’n gofyn ein bod ni'n mynd i mewn i eiddo cwsmeriaid oni bai bod argyfwng.

Bydd ein Canolfan Gysylltu am Filiau yn parhau i weithredu rhwng 8am a 6pm (dydd Llun i ddydd Gwener) ac mae'r ganolfan ar gael i gynorthwyo ein cwsmeriaid mwyaf bregus sy’n wynebu caledi oherwydd effeithiau’r coronafeirws.

Os yw'r coronafeirws wedi effeithio ar eich sefyllfa chi, a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cofiwch, gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud, a threfnu debyd uniongyrchol trwy ein gwasanaethau ar lein.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol, a hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth.

Eich Biliau


Yma cewch wybodaeth am sut yr ydym yn anfon bil atoch ar gyfer eich gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth, a sut y gallech chi ostwng cost eich bil.

A chithau’n gwsmer Dŵr Cymru, bydd eich bil yn cynnwys taliadau am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth. Dyma gost glanhau dŵr a sicrhau ei fod yn cyrraedd eich tapiau, ac ar gyfer tynnu dŵr gwastraff a'i lanhau cyn iddo fynd yn ôl i'r amgylchedd. 

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil bob chwe mis am y dŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, wedi’i gyfrifo o’r darlleniad o’r mesurydd y byddwch yn ei roi i ni. 

Os nad oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil unwaith y flwyddyn gyda chost wedi’i seilio ar eich eiddo.

I gael rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn cyfrifo'ch biliau, ewch i'r dudalen 'Esbonio fy mil'.

Fy Mil

Cofrestru / Mewngofnodi Nawr

Gweld eich biliau, balans a thaliadau ar-lein

Cofrestru / Mewngofnodi