Eich Biliau


Yma cewch wybodaeth am sut yr ydym yn anfon bil atoch ar gyfer eich gwasanaeth dŵr a charthffosiaeth, a sut y gallech chi ostwng cost eich bil.

A chithau’n gwsmer Dŵr Cymru, bydd eich bil yn cynnwys taliadau am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth. Dyma gost glanhau dŵr a sicrhau ei fod yn cyrraedd eich tapiau, ac ar gyfer tynnu dŵr gwastraff a'i lanhau cyn iddo fynd yn ôl i'r amgylchedd. 

Os oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil bob chwe mis am y dŵr yr ydych yn ei ddefnyddio, wedi’i gyfrifo o’r darlleniad o’r mesurydd y byddwch yn ei roi i ni. 

Os nad oes gennych chi fesurydd dŵr, byddwch yn cael bil unwaith y flwyddyn gyda chost wedi’i seilio ar eich eiddo.

I gael rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn cyfrifo'ch biliau, ewch i'r dudalen 'Esbonio fy mil'.

Fy Mil

Cofrestru / Mewngofnodi Nawr

Gweld eich biliau, balans a thaliadau ar-lein

Cofrestru / Mewngofnodi