Fy Nghartref


Yn y rhan hon byddwch yn dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i reoli eich cyfrif Dŵr Cymru, cael cymorth gyda’ch biliau a’ch taliadau, a deall mesuryddion dŵr.

Newydd symud i mewn?

Croeso i Dŵr Cymru

Os ydych chi newydd symud i mewn i'ch tŷ cyntaf, gallwn eich helpu i agor cyfrif bilio i dalu am eich cyflenwad dŵr.

Mae cychwyn arni'n gyflym ac yn rhwydd, a chyda Debyd Uniongyrchol gallwch rannu cost eich bil dros y flwyddyn heb unrhyw dâl ychwanegol.

Agor cyfrif
Brushing teeth

Mae Dŵr Cymru yn wahanol i gwmnïau dŵr eraill.

Nid oes gennym ni gyfranddalwyr, sy'n golygu ein bod ni’n ail-fuddsoddi pob ceiniog yr ydym ni’n ei hennill i gadw biliau’n isel gan ofalu am eich dŵr a'ch amgylchedd hyfryd – nawr, ac am flynyddoedd i ddod.

Rydym ni'n meddwl ei bod yn ffordd well o lawer o wneud pethau.

Dŵr Cymru. Eich cwmni dŵr dielw.

Amdanon Ni