Paratowch am y Gaeaf

Paratoi eich cartref am dywydd oer.

Mae'r gaeaf yn gallu bod yn amser hudolus, ond mae tywydd oer iawn yn gallu bod yn gostus.

Mae pibellau a thapiau yn yr awyr agored, neu mewn lle oer iawn fel llofft neu garej, yn gallu rhewi a byrstio. Y ffordd orau o osgoi hyn yw paratoi cyn i'r oerfel afael. Os yw’r tymheredd yn disgyn, mae'r dŵr yn eich pibellau a'ch tapiau'n gallu rhewi.

Mae dŵr yn ehangu wrth rewi, ac mae'n gallu cracio'r pibellau metel cryfaf hyd yn oed. Efallai na sylwch chi ar unwaith, a fyddwch chi ddim yn gwybod bod problem nes bod yr ia yn y bibell yn dadmer, a dŵr yn dechrau gollwng ohoni.

Mae stoc cyfyngedig o becynnau lagio ar gael yma.

Paratoi eich cartref am y gaeaf

Mae hi'n bwysig paratoi eich cartref am fisoedd oer y gaeaf. Rydyn ni wedi paratoi tips ac ambell i awgrym i’ch helpu chi i chi sicrhau bod eich cartref yn barod.

Dysgu mwy

Pibellau'n rhewi yn y cartref

Cymorth a chyngor os ffeindiwch chi fod pibellau eich cartref wedi rhewi, neu os yw'ch pibellau wedi byrstio yn y tywydd oer.

Dysgu mwy

Amddiffyn eich system wresogi os yw'ch cyflenwad yn methu

Os yw eich cyflenwad yn methu, mae'n bwysig gofalu am eich system wresogi. Cymorth a chyngor ar ba gamau y mae angen eu cymryd os nad oes cyflenwad dŵr gennych.

Dysgu mwy

Pa mor barod ydych chi am y gaeaf?

Cymrwch ein sialens Lapio Cymru'n gynnes heddiw i weld a yw'ch cartref yn barod am y gaeaf. Mynnwch adroddiad gaeaf llawn i'ch cartref a chwtshwch lan yn braf dros y gaeaf!

Gwirio nawr