Cyngor Dŵr


Cyflenwi dŵr yfed diogel bob amser yw ein prif gyfrifoldeb, ac mae hyn yn golygu bod rhaid i’r dŵr sy’n dod trwy’ch tap fod yn rhydd o gemegau niweidiol a bacteria, a rhaid iddo flasu’n dda.

Mae Dŵr Cymru’n darparu dŵr yfed diogel ar gyfer 1.4 miliwn o gartrefi a busnesau. Rydyn ni’n cyflenwi dros 800 miliwn litr o ddŵr glân ar gyfer ein cwsmeriaid bob dydd.