Atal Rhwystrau mewn Carthffosydd


Bob dydd, mae Dŵr Cymru'n clirio tagfeydd o’r garthffos sydd wedi cael eu hachosi gan bobl yn fflysio pethau anaddas i’r draen.

 Welsh lets stop the block

Y gwir amdani yw eich bod chi mewn perygl o dagu pibell bob tro y byddwch chi'n fflysio weip, ffon gwlân cotwm neu nwydd mislif. Gall braster, olew, saim a gwastraff bwyd achosi difrod hefyd.

Trwy wneud y peth iawn, gallwch chi stopio'r bloc.

Mae atal tagfeydd yn rhwydd

Mae hi'n bwysig taw dim ond gwastraff dynol naturiol (pi-pi a pŵ), papur tŷ bach a dŵr gwastraff o'r bath/cawod, sinc, peiriant golchi dillad a'r peiriant golchi llestri sy'n mynd i'r draen - dyna'r peth iawn i'w wneud.