Cyngor ar Ddŵr Gwastraff


Mae ein systemau carthffosiaeth yn casglu dŵr gwastraff domestig o allfeydd draenio o gwmpas eich cartref ac yn ei gludo trwy rwydwaith o bibellau tanddaearol i’n gweithfeydd trin dŵr gwastraff. Yno, caiff yr elifion eu glanhau a’u dychwelyd i’r amgylchedd.

Mewn rhai ardaloedd, mae’r carthffosydd hyn yn cludo dŵr gwastraff a dŵr glaw mewn un bibell; carthffosydd cyfunedig, ac mewn ardaloedd eraill maen nhw’n cludo dŵr glaw a dŵr gwastraff mewn pibellau ar wahân; carthffosydd ar wahân.