Casglu dyledion ac achosion llys


Dewch o hyd i ragor o wybodaeth, ac atebion i gwestiynau cyffredin, am ein prosesau cyfreithiol a chasglu dyledion.

Ar gyfer ein polisi ynghylch costau heb eu talu a chasglu dyledion, gweler ein Cod Ymarfer isod.

Casglu taliadau dyledus gan gwsmeriaid preswyl 2020-2021

PDF, 402.3kB