Covid 19 (Coronafeirws) Pryderon ynglŷn â thalu eich bil


Rydym ni yma i helpu os ydych chi wedi’ch effeithio gan Covid 19 (Coronafeirws)

Rydym ni’n gwybod y gall hwn fod yn gyfnod pryderus i bawb mewn amgylchiadau cwbl digynsail. Gallwch fod yn siŵr ein bod ni’n ymrwymedig i’ch cynorthwyo cymaint â phosib yn ystod yr adeg ansicr hon.

Os yw Covid 19 (Coronafeirws) wedi effeithio arnoch chi a bod gennych chi broblemau ariannol ac yn poeni am dalu eich bil dŵr cysylltwch â ni a gallwn ni drafod amrywiaeth o opsiynau gyda chi, gan gynnwys:

  • Cyngor ar arbed dŵr a allai helpu i leihau eich biliau yn y dyfodol os oes gennych chi fesurydd dŵr (gallai hyn hefyd helpu i leihau eich bil ynni)
  • Derbyn taliadau is am gyfnod byr tra bod eich incwm wedi’i leihau
  • Gwyliau talu neu seibiant byr
  • Amrywiaeth o Dariffau Cymorth Fforddiadwyedd sydd wedi’u cynllunio i gadw biliau yn fforddiadwy i gwsmeriaid ag incwm isel neu sy’n agored i niwed.

Cysylltwch â ni os ydych chi’n dioddef anawsterau ariannol oherwydd COVID-19 (Coronafeirws) ac nad ydych chi’n gallu talu eich bil dŵr.

Peidiwch â chanslo eich cynllun talu presennol heb siarad â ni, oherwydd ni fyddwn ni’n gwybod am eich problemau a sut y gallwn ni eich helpu