Covid 19 - Pa effaith fydd yna ar wasanaethau Dŵr Cymru a'n cwsmeriaid?


Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff o'r pwys mwyaf i ni, ac rydyn ni'n monitro'n ofalus yr holl newyddion, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am ledaeniad Covid-19 (coronafirws) sy'n dod gan Lywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru a chyrff iechyd cyhoeddus.

Fel cwmni dŵr cyfrifol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o'n rôl yn y cymunedau a wasanaethwn. Tra bod y sefyllfa o ran yr afiechyd yn parhau i newid byddwn ni'n diweddaru'r dudalen gwe yma i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydyn ni'n diweddaru ein staff hefyd er mwyn helpu i'w cadw nhw'n ddiogel.

Fodd bynnag, pan fyddwn ni'n ymweld â chartrefi ein cwsmeriaid (e.e. i ddarllen mesurydd neu drwsio problem), byddwn ni'n gofyn a oes unrhyw un yn yr eiddo’n dioddef o symptomau coronafirws, yn ymneilltuo, neu'n dangos unrhyw symptomau a allai awgrymu bod y firws arnynt. Plîs peidiwch â digio os byddwn ni'n gofyn y cwestiynau hyn - rydyn ni'n gofyn er mwyn sicrhau y gallwn gadw pawb yn ddiogel ac yn iach wrth gyflawni ein gwaith.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.