TarddLe | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

TarddLe

Gofalu am dir, afonydd a chronfeydd er mwyn amddiffyn eich dŵr yfed am flynyddoedd mawr i ddod.


Stori TarddLle

Mae dŵr ym mynd ar dipyn o siwrnai cyn cyrraedd ein cronfeydd.

O gwmwl yn yr awyr, mae pob diferyn o law yn llifo o'r tir ac yn ffeindio'i ffordd i mewn i nentydd, afonydd ac i mewn i'n cronfeydd dŵr.

Ar hyd y ffordd, gallai ddod ar draws pethau a fydd yn effeithio ar ei burdeb - anifeiliaid pori, tocio coed, cemegolion sy'n helpu bwyd i dyfu, neu hyd yn oed pobl sy'n cerdded y bryniau - ac mae hyn oll yn golygu nad yw'r dŵr sy'n llifo i'n cronfeydd mor bur ag y gallai fod.

Felly mae angen i ni ddefnyddio mwy a mwy o gemegolion ac ynni i'w wneud yn berffaith i'n cwsmeriaid ei yfed. Mae hyn yn costio mwy o arian ac mae'n gallu niweidio ein hamgylchedd.

Dyna pam ein bod ni'n gweithio gyda ffermwyr, grwpiau cymunedol a chwsmeriaid i newid sut rydyn ni'n gofalu am y tir. TarddLe yw'n henw ar hyn.Dyma rai o'r prosiectau TarddLe sydd ar y gweill ar hyn o bryd:

Aa