Water Quality | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Water Quality

In Your Area - Water Quality

Locate me

Rhoi gwybod am ddŵr sy’n gollwng Gwybodeath bellach Report a Leak

Caledwch Dŵr

Water quality guidance

watering can
CaCO3 mg/l Water Hardness
Ca mg/l
Degrees Clarke
Degrees French
Degrees German
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Scales:
CaCO3 mg/l
Ca mg/l
Degree Clarke
Degrees French
Degrees German
0-5050-100100-150150-200200-300300+
0-2020-3040-6060-8080-120120+
0-3.43.4-6.96.9-10.410.4-13.913.9-20.820.8+
0-55-1010-1515-2020-3030+
0-2.82.8-5.65.6-8.58.5-11.311.3-17.017.0+

Dŵr Afliwiedig

My Water is discoloured what can I do?

Discoloured water is usually caused by the disturbance of deposits in the water pipes. The disturbance of deposits can happen when a water main is shut off due to essential maintenance or in an emergency. Our website is constantly updated, click Planned work or Emergency work to find out more.

Discoloured water is unlikely to be harmful to health but we wouldn’t expect anyone to drink it when it looks unpleasant. It usually clears fairly quickly after a few minutes of flushing your taps though but it may take around 45 minutes of running the tap before it clears.

Avoid washing clothes until the water is clear but if you have and the discoloured water has stained your washing, please re-wash when the supply has cleared. If the clothes are still stained after re-washing please keep the stained clothes and contact us on 0800 052 0130

If you are concerned and the discolouration hasn’t cleared, please call us on 0800 052 0130

For more information, please see our information sheet Discoloured Water.

Ansawdd Dŵr

Composition

In the UK there are strict regulations (The Water Supply (Water Quality) Regulations 2010) that require drinking water to meet a set of quality standards to make sure it is both safe to drink and tastes and looks acceptable. We carry out over 300,000 tests every year to monitor the quality of the water we supply to confirm that it meets these standards. We take samples of water as it leaves our treatment works and storage reservoirs and as it reaches our customers’ taps. The Drinking Water Inspectorate continuously monitors our test results to make sure we comply with the water quality standards.

 

To generate the report we need your location, please make sure you've entered your postcode in the box above.

Once you've searched you'll need to return to this tab to download.

 

Online form - Save time do it online

For more detailed information about your water quality, view the full report in PDF format.

Aa