Direct Debit Guarantee | Trefnu Debyd Uniongyrchol | Rydw I am dalu fy mil | Ffurflenni Ar-lein | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

The Direct Debit Guarantee

  • This Guarantee is offered by all banks and building societies that accept instructions to pay Direct Debits
  • If there are any changes to the amount, date or frequency of your Direct Debit Dŵr Cymru Welsh Water will notify you 10 working days in advance of your account being debited or as otherwise agreed. If you request Dŵr Cymru Welsh Water to collect a payment, confirmation of the amount and date will be given to you at the time of the request
  • If an error is made in the payment of your Direct Debit by Dŵr Cymru Welsh Water or your bank or building society you are entitled to a full and immediate refund of the amount paid from your bank or building society
    - If you receive a refund you are not entitled to, you must pay it back when Dŵr Cymru Welsh Water asks you to
  • You can cancel a Direct Debit at any time by simply contacting your bank or building society. Written confirmation may be required. Please also notify us.
Aa