Cam 1 o 1

Cais am Water Direct

Trwy lenwi'r ffurflen hon, gallwn gyflwyno cais i'r Adran Gwaith a Phensiynau i godi swm cyson o'ch budd-daliadau a'i dalu'n uniongyrchol i ni (cynllun Water Direct).

 
 
* Er hwylustod a chywirdeb, byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu darparu cyfeirnod eich cyfrif gyda Dŵr Cymru.
*
*
*
*
*

neu nodwch â llaw

*
*
*
 *
Add Another Property
*
*

Ai chi yw’r person sy’n hawlio’r budd-dal?
 *
Sicrhewch fod gennych ganiatâd y person hwn cyn cyflwyno'r ffurflen.
*
*
Dylai'r Rhif Yswiriant Gwladol gynnwys dwy lythyren, wedyn chwe digid ac un llythyren ar y diwedd. Rhaid i'r llythrennau fod yn briflythrennau. Esiampl: QQ123456C
*
*
Mae hyn yn ogystal â'r budd-dal a enwyd uchod.
*